Xem toàn bộ tài liệu lớp 11: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa Hóa học lớp 11
 • Giải sách bài tập Hóa học lớp 11
 • Sách giáo viên Hóa học lớp 11
 • Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 11
 • Sách giáo viên Hóa học nâng cao lớp 11
 • Giải Hóa học nâng cao lớp 11
 • Sách bài tập Hóa học lớp 11
 • Sách bài tập Hóa học nâng cao lớp 11
 • Giải vở bài tập Hóa học 11 – Bài 11: Axit photphoric và photphat giúp học sinh giải bài tập, cung cấp kiến ​​thức bản thể, hình thành thói quen học tập và làm việc khoa học, là cơ sở để phát triển các kỹ năng nhận thức, hành động:

  p>

  Bài 1 (trang 53 sgk Hóa 11):Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và ở dạng ion khử cho phản ứng của axit photphoric với lượng dư:

  A. b.Ca(OH)2 c. k2co3

  Giải pháp:

  Chất đó dư nên muối tạo thành là muối trung hòa:

  A. 2h3po4 + 3bao → ba3(po4)2 + 3h2o

  Phương trình phân tử nhất quán với phương trình ion thu gọn

  2h3po4 + 3ca(oh)2 → ca3(po4)2 + 6h2o

  2h3po4 + 3ca2+ + 6oh- → ca3(po4)2 + 6h2o

  2h3po4 + 3k2co3 → 2k3po4 + 3h2o + 3co2↑

  2h3po4 + 3co32- → 2po43- + 3h2o + co2↑

  Bài 2 (tr. 53 sgk Hóa 11): Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của axit nitric và axit photphoric. Đưa ra một phản ứng hóa học để minh họa?

  Giải pháp:

  Đặc điểm chung: Tất cả đều có tính axit

  + Chất chỉ thị đổi màu: quỳ tím chuyển sang màu hồng

  + phản ứng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (nguyên tố có số oxi hóa cao nhất):

  3naoh + h3po4 → na3po4 + 3h2o

  fe2o3 + 6hno3 → 2fe(no3)3 + 3h2o

  + Phản ứng với muối của một số axit yếu, không có tính khử:

  2hno3 + caco3 → ca(no3)2 + h2o + co2↑

  2h3po4 + 3na2so3 → 2na3po4 + 3h2o + 3so2↑

  Các thuộc tính khác nhau:

  – axit nitric là một axit mạnh

  hno3 → h+ + no3-

  -axit nitric là chất oxi hóa mạnh

  fe + 4hno3 → fe(no3)3 + no + 2h2o

  s + 2hno3 → h2so4 + 2no

  3feo + 10hno3 → 3fe(no3)3 + không + 5h2o

  – H3po4 có tính axit là một triaxit vừa phải

  h3po4 h+ + h2po4-

  h2po4- h+ + hpo42-

  hpo42- h+ + po43-

  – Axit h3po4 không có tính oxi hóa.

  3fe + 2h3po4 → fe3(po4)2 + 3h2

  s + h3po4 → không có phản hồi

  3feo +2h3po4 → fe3(po4)2 + 3h2o

  Bài 3 (sgk tiết 11 tr.54):Phương trình điện li tổng của h3po4 trong dung dịch là:

  h3po4 3h+ + po43-

  Khi thêm hcl vào dung dịch:

  A. Cân bằng về phía trước.

  Cân bằng chuyển dịch theo chiều ngược lại.

  Cân bằng không khí không thay đổi.

  Tăng nồng độ po43-.

  Giải pháp:

  – Trả lời b.

  – Thêm hcl vào sẽ làm tăng nồng độ h+ trong dung dịch. Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nồng độ h+

  ⇒ Cán cân chuyển dịch ngược chiều.

  Bài 4 (Bài 11 tr. 54): a) Lập phương trình hóa học sau:

  A. h3po4 + k2hpo4 →

  1 nốt ruồi 1 nốt ruồi

  h3po4 + nah →

  1 nốt ruồi 1 nốt ruồi

  h3po4 + ca(oh)2 →

  2mol 1mol

  h3po4 + ca(oh)2 →

  2mol 3mol

  Giải pháp:

  A. h3po4 + k2hpo4 → 2kh2po4

  1 nốt ruồi 1 nốt ruồi

  h3po4 + ca(oh)2 → cahpo4 + 2h2o

  1 nốt ruồi 1 nốt ruồi

  2h3po4 + ca(oh)2 → ca(h2po4)2 + 2h2o

  2mol 1mol

  2h3po4 + 3ca(oh)2 → ca3(po4)2 + 6h2o

  2mol 3mol

  Bài 5 (trang 54 sgk Hóa 11): Cần bao nhiêu ml dung dịch nah 1,00m để phản ứng với 50,0ml h3po4 0,50m để thu được phân lân trung tính?

  Giải pháp:

  Ta có: nh3po4 = 0,05.0,5 = 0,025(mol)

  Phương trình phản ứng:

  h3po4 + 3naoh → na3po4 + 3h2o

  Suy ra từ ptpô:

  nnaoh = 3nh3po4 = 3. 0,025 = 0,075 (mol)

  Giải bài tập Hóa học lớp 11 | Giải hóa lớp 11 Bai 5 Trang 54 Sgk Hoa 11 1

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.