Bộ tài liệu đầy đủ các bài giải Hóa học 10 Bài 6 gắn kết kiến ​​thức, tầm nhìn sáng tạo, hình diều đẹp mắt chi tiết giúp các em học sinh lớp 10 trả lời câu hỏi và luyện tập Hóa học 10 Bài 6 một cách dễ dàng.

Giải bài tập Hóa học 10 bài 6 Sách mới

(Kết nối tri thức) Giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nhóm nguyên tử nguyên tố

Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 34

 • Mở trang 34 SGK Hóa 10:Trong bảng tuần hoàn, một số tính chất của nguyên tử, nguyên tố biến đổi…

  Xem giải pháp

  Tôi. Cách sắp xếp electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm a

  Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 35

  • Trang 35 Hóa học 10 Câu 1:Dựa vào bảng 6.1, cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố:….

   Xem giải pháp

  • Câu hỏi 2 Hóa học 10 trang 35: Kể tên các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có z = 8, z = 11; z = 17 và z = 20  …

   Xem giải pháp

   Hai. Bán kính nguyên tử

   Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 36

   • Hóa 10 Câu 3 trang 36:Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, hãy so sánh và giải thích sự khác nhau về bán kính nguyên tử….

    Xem giải pháp

    Ba. Độ âm điện

    Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 37

    • Câu 4 trang 37 sgk Hóa học 10:Các nguyên tố xếp theo thứ tự độ âm điện tăng dần là ca, mg, p, s. ….

     Xem giải pháp

    • Câu hỏi 5 Hóa học 10 trang 37:almelec là hợp kim nhôm chứa một lượng nhỏ magie và silic….

     Xem giải pháp

     Bốn. Tính chất kim loại và phi kim loại

     Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 38

     • Hoạt động 1 Hóa học 10 trang 38:So sánh tính kim loại của natri và magie….

      Xem giải pháp

     • Hoạt động 2 Hóa học 10 trang 38: So sánh tính kim loại của clo và iot….

      Xem giải pháp

      Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 39

      • Hóa học 10 trang 39 câu 6:Theo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hãy sắp xếp các nguyên tố tri, mg, ca, sr .. ..

       Xem giải pháp

      • Hóa học 10 trang 39 Câu 7:Trong số các nguyên tố o, f, cl, se thì nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là….

       Xem giải pháp

      • Anh/chị hãy so sánh và giải thích sự biến đổi về tính chất của một số nguyên tố trong Hóa học 10: trang 39….

       Xem giải pháp

       Giải bài tập hóa học lớp 10 gắn kiến ​​thức với đời sống hay:

       • Hóa học 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của các hợp chất trong chu trình

       • Chem 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

       • Ôn tập Bài 10: Ôn tập Chương 2

        (Creative Vision)Giải pháp Hóa học 10 Bài 6: Một số tính chất, thành phần cấu tạo của nguyên tử các nguyên tố và xu hướng biến đổi một số tính chất của các hợp chất trong chu kỳ và nhóm

        Hóa học 10 trang 43

        • Mở bài Hóa học 10 trang 43: Kim loại kiềm là kim loại nhóm ia gồm…

         Xem giải pháp

         1. Bán kính nguyên tử

         %3Cul%3E%3Cli%3E%3Cp%3E%3Cb%3E%E7%AC%AC43%E9%A1%B5%E5%8C%96%E5%AD%A610%E7%AC%AC1%E9%A2%98%EF%BC%9A%3C%2Fb%3E%E8%A7%82%E5%AF%9F%E5%9B%BE6.1%EF%BC%8C%E6%A0%87%E5%87%BA%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8D%8A%E5%BE%84….%3C%2Fp%3E

         Xem giải pháp

        • Hóa học 10, trang 43, câu 2:Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố trong mỗi chu kì….

         Xem giải pháp

         Hóa học 10 trang 44

         • Bài tập trang 44 Hóa học 10: Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử tính theo nguyên tố….

          Xem giải pháp

          2. Độ âm điện

          • Câu 44 Hóa học 10 Câu 3:Dựa vào số liệu bảng 6.1, hãy nhận xét về sự thay đổi giá trị độ âm điện nguyên tử….

           Xem giải pháp

          • Hóa 10 trang 44 câu 4: Em hãy cho biết vì sao trị số độ âm điện của các nguyên tử trong bảng 6.1….

           Xem giải pháp

           Hóa học 10 trang 45

           • Bài tập trang 45 Hóa học 10: Dựa vào xu hướng biến đổi độ âm điện của nguyên tử nguyên tố….

            Xem giải pháp

            3. Kim loại, phi kim loại

            • Hóa học 10 Trang 45 Câu 5: Giải thích sự tạo thành ion na+ và ion f-….

             Xem giải pháp

            • Hóa học 10 trang 45 câu hỏi 6:Khả năng nhường hoặc nhận electron hóa trị của nguyên tử nhóm a….

             Xem giải pháp

             Hóa học 10 trang 46

             • Bài tập trang 46 Hóa học 10:Xu hướng tính chất kim loại-phi kim dựa vào nguyên tố….

              Xem giải pháp

              4. Tính axit-bazơ của oxit và hiđroxit

              • Câu 7 tr.46 Hóa 10: Phản ứng tạo oxit và hiđroxit: na2o, naoh, al2o3, al(oh)3 ….

               Xem giải pháp

               Hóa học 10 trang 47

               • Câu 47, Hóa học 10, Câu 8: Quan sát bảng 6.2, cho biết xu hướng diễn biến tính axit của các bazơ trong oxit….

                Xem giải pháp

               • Bài tập trang 47 Hóa học 10:Theo chiều biến đổi tính axit – bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng….

                Xem giải pháp

               • Sử dụng Hóa học 10 trang 47:Aspartame là chất làm ngọt nhân tạo được sử dụng trong một số loại nước ngọt có ga….

                Xem giải pháp

                Bài tập (tr. 47 – 48)

                • Bài 1 Hóa học 10 trang 47:Trong các nguyên tố sau, nguyên tố nào có bán kính nhỏ nhất? ….

                 Xem giải pháp

                 Hóa học 10 trang 48

                 • bài 2 trang 48 hóa học 10:d, e, m, q bốn nguyên tố này cùng thuộc một nhóm a….

                  Xem giải pháp

                 • Hóa 10 Bài 3 Trang 48:Xét riêng ba nguyên tố có cấu hình electron:….

                  Xem giải pháp

                 • bài 4 trang 48 hóa học 10:Hãy kể tên những nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học….

                  Xem giải pháp

                 • bài 5 trang 48 hóa học 10:Các số liệu trong bảng dưới đây:….

                  Xem giải pháp

                  Giải bài tập hóa học lớp 10 bằng cách nhìn sáng tạo:

                  • Hóa học 10 Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

                  • Bài 10 Bài 8: Quy tắc bát tử

                  • Hóa 10 Bài 9: Liên kết ion

                   (Diều) Giải Hóa học 10 Bài 6: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

                   • Mở sách trang 31 Hóa học 10:Nhịp 2 gồm các nguyên tố có chung 2 lớp vỏ electron….

                    Xem giải pháp

                    Hóa học 10 trang 32

                    Tôi. Lịch sử phát minh

                    • Câu hỏi 1 Hóa học 10 trang 32: Mendeleev đã sắp xếp 9 nguyên tố trong bảng 6.1 như thế nào? ….

                     Xem giải pháp

                    • Hóa 10 Câu 2 trang 32:Hãy giải thích nguyên tắc sắp xếp của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn….

                     Xem giải pháp

                    • Bài tập 1 Hóa học 10 trang 32: Trên hình 6.1, Mendeleev cho biết: au = 197? ….

                     Xem giải pháp

                     Hóa học 10 trang 33

                     Hai. Sự sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

                     • Hóa học 10 trang 33 câu 3: Em hãy quan sát bảng tuần hoàn các nguyên tố ở phụ lục 1 và cho biết bảng có bao nhiêu dòng….

                      Xem giải pháp

                      Hóa học 10 trang 34

                      Ba. Cấu trúc của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

                      • Hóa học 10 trên trang 34 của câu hỏi 4: Vui lòng cung cấp thông tin thu được từ hộp nguyên tố vanadi….

                       Xem giải pháp

                      • áp dụng 1 trang 34 hóa học 10: Có bao nhiêu nguyên tố phổ biến nhất trên trái đất nằm trong ô số….

                       Xem giải pháp

                      • Sử dụng 2 trang 34 Hóa học 10: Bổ sung các nguyên tố vào muối ăn để giảm nguy cơ mắc bệnh bướu cổ….

                       Xem giải pháp

                      • Câu 5 Hóa học 10 trang 34:Tra bảng tuần hoàn (Phụ lục 1) và xác định các nguyên tố nhóm ia…

                       Xem giải pháp

                       Hóa học 10 trang 35

                       Bốn. Mối quan hệ giữa cấu hình electron của nguyên tử và vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

                       • Hoá 10 Trang 35 Câu 6: Viết cấu hình electron của nguyên tử na ….

                        Xem giải pháp

                       • Bài tập 2 trang 35 Hóa học 10: Từ cấu hình electron của fe….

                        Xem giải pháp

                        Hóa học 10 trang 37

                        Năm. Phân loại nguyên tố hóa học

                        • Bài tập 3 trang 37 Hóa học 10:Sắp xếp nguyên tố theo cấu hình electron….

                         Xem giải pháp

                        • Câu hỏi 7 Hóa học 10 trang 37: Thu thập thông tin để cho biết kim loại hiện nay ước tính có bao nhiêu nguyên tố….

                         Xem giải pháp

                        • Sử dụng 3 trang 37 sgk hóa học 10: Thu thập thông tin cho các câu hỏi sau….

                         Xem giải pháp

                         Bài tập (trang 37)

                         • Bài 1 trang 37 sgk Hóa học 10:Mendeleev sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn….

                          Xem giải pháp

                         • Hóa học 10 trang 37 của Poster 2: Các nguyên tố x và y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 21 và 35….

                          Xem giải pháp

                         • Hóa 10 Bài 3 Trang 37: Xác định nguyên tố chu kỳ 2 bằng cách viết cấu hình electron….

                          Xem giải pháp

                          Giải bài tập thả diều hóa học lớp 10:

                          • Hóa học 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tố, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong chu kỳ và nhóm

                          • Hóa học 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

                          • Bài 10 Bài 9: Quy tắc bát tử

                           Lưu trữ: Giải bài tập Hóa học lớp 10 bài 6: Bài tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Sách cũ

                           Có đáp án bài tập lớp 10 trong sách mới:

                           • (MỚI) Đã giải quyết vấn đề về kiến ​​thức kết nối lớp 10
                           • (MỚI) các bài giải bài tập về chân trời sáng tạo lớp 10
                           • (Mới)Giải pháp cho Diều lớp 10
                           • khoahoc.vietjack.comNgân hàng đề thi vào lớp 10

                            • Hơn 7500 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
                            • 5000 câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết cho 10 câu
                            • Gần 4000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 10

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.