Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 Bài 1 Trang 195

Viết công thức cấu tạo, dùng công thức phân tử c4h9cl gọi tên các dẫn xuất halogen, công thức phân tử của ancol no mạch hở là c4h10o, c4h8o.

Hướng dẫn giải quyết:

Cấu tạo và gọi tên các đồng phân:

c4h9cl

ch3ch2ch2ch2cl : 1-clobutan (butyl clorua)

: 2-clobutan (sec-butyl clorua)

: Isobutyl clorua (1-chlor-2-metyl propan)

: tert-butyl clorua (2-chloro-2-metyl propan)

Rượu c4h10o

ch3ch2ch2ch2oh: butan-1-ol

: Butan-2-ol (sec-butanol)

: 2-Metylpropan-1-ol

: 2-metylpropan-2-ol

Rượu c4h8o

ch2=ch-ch2-ch2oh ch3-ch = ch-ch2oh

but-3-en-1-ol but-2-en-1-ol

: but-3-en-2-ol

: 2-metyl pro-3-en-1-ol

Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 Bài 2 Trang 195

Viết phương trình hóa học phản ứng giữa etyl bromua với: đun nóng dung dịch nah; đun sôi dung dịch nah + đun nóng c2h5oh.

Hướng dẫn giải pháp:

a) c2h5br + nah \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) c2h5oh + nabr

b) c2h5br + nah \(\overset{c_{2}h_{5}oh,t^{\circ}}{\rightarrow}\) c2h4 + nabr + h2o

bài 3 trang 195 sgk hóa học lớp 11

Viết phương trình hóa học phản ứng của etanol và phenol với các chất sau: natri hiđroxit, nước brom, dung dịch axit nitric.

Hướng dẫn giải pháp:

c2h5oh + na → c2h5ona + h2

c6h5oh + na → c6h5ona + h2

c6h5oh + nah → c6h5ona + h2o

c6h5oh + 3br2 → br3 c6h2oh + 3hbr

c6h5oh + hno3 → (no2)3 c6h2oh + 3 h2o

bài 4 trang 195 sgk hóa học lớp 11

Viết t (true) hoặc s (false) vào ô bên cạnh ô sau:

a) Hợp chất c6h5-ch2-oh không phải là hợp chất phenol mà là ancol thơm.

b) Etanol hòa tan rất tốt phenol và nước.

c) Rượu và phenol có thể phản ứng với natri để tạo ra khí hydro

d) Phenol có tính axit yếu, dung dịch nước của phenol không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan được trong dung dịch vì phản ứng với naoh tạo muối tan.

g) Phenol chỉ tan trong dung dịch bình thường.

h) Dung dịch nước phenol làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Hướng dẫn giải pháp:

a)t

b) là

c) là

d) là

e)d

g)s

h)s

Bài giảng 5 trang 195 sgk hóa học 11

Hoàn thành dãy biến đổi sau bằng phương trình hóa học:

a) metan\(\overset{(1)}{\rightarrow}\) axetylen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) etylen\( overset{(3)}{\rightarrow}\) etanol\(\overset{(4)}{\rightarrow}\) axit axetic

b) Benzen\(\overset{(1)}{\rightarrow}\) Bromobenzene\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) Natri Phenate\ ( \overset{(3)}{\rightarrow}\)phenol\(\overset{(4)}{\rightarrow}\) 2,4,6-tribromophenol

Hướng dẫn giải pháp:

a) ch4 \(\overset{1500^{\circ}}{\rightarrow}\)c2h2 \(\xrightarrow[pd,t^{\circ}]{+ h_ {2}}\) c2h4 \(\xrightarrow[h^{+},t^{\circ}]{+ h_{2}o}\) c2h5oh \(\xrightarrow[men] {+o_{2}}\)ch3cooh

b) c6h6 \(\overset{+br_{2}/fe}{\rightarrow}\) c6h5br \(\overset{naoh}{\rightarrow}\) c6h5ona\ (\overset{+co_{2}, h_{2}o}{\rightarrow}\) c6h5oh \(\overset{+ br_{2}}{\rightarrow}\) br3c6h2oh

Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 Bài 6 Trang 195

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol phản ứng với natri (dư) ở điều kiện thường thu được 3,36 lít hiđro. Cho hỗn hợp trên phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch nước brom thì thu được 19,86 gam 2,4,6-tribromphenol kết tủa trắng

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Hướng dẫn giải pháp:

Nồng độ mol br3c6h2oh = 19,86: 331,0 = 0,0600 (mol)

Phenol = 0,0600. 94,0 = 5,64 gam

\(n_{c_{2}h_{5}oh}\) = 0,2400 mol

\(m_{c_{2}h_{5}oh}\) = 0,2400. 46,0 = 11,05 gam

Phần trăm khối lượng của etanol là 66,2% và phần trăm khối lượng của phenol là 33,8%

Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 Bài 7 Trang 195

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. Phenol

Etanol

Dimetyl ete

metanol

Hướng dẫn giải pháp:

Chọn một

giaibaitap.me

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.