bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 sbt vật lý 9

Bài 1 trang 4 sgk Vật Lý 9: Khi đặt hiệu điện thế 12v vào một vật dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là 0,5a. Nếu tăng hiệu điện thế đặt lên dây dẫn này lên 36v thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là bao nhiêu.

Tóm tắt:

u1 = 12v; i1 = 0,5a; u2 = 36v; i2 = ?

Giải pháp:

Ta có:

Vậy khi u = 36v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là:

Bài 2 trang 4 sgk Vật Lý 9: Khi mắc vào hiệu điện thế 12v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là 1,5a. Hiệu điện thế phải là bao nhiêu để cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thêm 0,5A?

Tóm tắt:

u1 = 12v; i1 = 1,5a; i2 = i1 + 0,5a; u2 = ?

Giải pháp:

Ta có: i2 = i1 + 0,5 a = 1,5 + 0,5 = 2,0 a

Để cường độ dòng điện qua vật dẫn này tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là:

bài 3 trang 4 sách bài tập Vật Lý 9: Vật dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6v thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3a. Một số học sinh cho biết: Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây đi 2v thì cường độ dòng điện chạy qua ống dây sẽ là 0,15a. Bạn nghĩ kết quả này đúng hay sai? Tại sao?

Tóm tắt:

u1 = 6v; i1 = 0,3a; u2 = u1 – 2v; i2 = ?

Giải pháp:

Ta có: trong đó u2 = u1 – 2v = 6 – 2 = 4 v

Nếu hiệu điện thế đặt trên vật dẫn giảm đi 2v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là

Kết quả i = 0,15a là sai vì hiệu điện thế giảm đi hai lần. Theo đầu bài thì sụt áp là 2v hoặc 4v. cường độ dòng điện khi đó là 0,2a.

bài 4 trang 4 sgk Vật Lý 9: Khi đặt hiệu điện thế 12v vào hai đầu ống dây thì cường độ dòng điện chạy qua là 6ma. Nếu bạn muốn giảm cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó đi 4ma thì hiệu điện thế sẽ là:

A. 3 vôn

8 vôn

5 vôn

4 vôn

Tóm tắt:

u1 = 12v; i1 = 6ma = 0,006 a; i2 = i1 – 4ma = i1 – 0,004 a; u2 = ?

Giải pháp:

Ta có: i2 = i1 – 0,004 a = 0,006 – 0,004 = 0,002 a

→Em muốn dòng điện chạy qua vật dẫn thì cường độ giảm đi 4ma và hiệu điện thế là Giải bài tập vật lý lớp 9. Chuyên đề d: 4v.

Bài 5, Trang 4, Sách bài tập Vật Lý 9:Cường độ dòng điện chạy qua một vật dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn đó

A. Không thay đổi khi điện áp thay đổi

Tỷ lệ nghịch với chênh lệch tiềm năng

Tỷ lệ thuận với điện áp

Giảm khi điện áp tăng

Giải pháp:

Chọn c.

Cường độ dòng điện chạy qua một vật dẫn phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai vật dẫn, công thức là: i = u/r

trong đó r là điện trở của dây dẫn và không đổi đối với dây dẫn đó.

Cường độ dòng điện chạy qua hai dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.