Điều kiện

Tranh chấp đất đai

Tranh chấpĐất đai

Khái niệm

Tranh chấp đất đai là tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (theo Khoản 3 Điều 24 Luật Đất đai 2013).

(Khái niệm này không rõ ràng lắm nên nhiều người lúng túng khi phán quyết tranh chấp nào là tranh chấp đất đai.)

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ dân sự liên quan đến đất đai như thừa kế, tài sản chung là quyền sử dụng đất.

Tìm hiểu về tất cả các tranh chấp liên quan đến đất đai, bao gồm tranh chấp đất đai

Tự nhiên

Tranh chấp về người có quyền sở hữu hợp pháp đối với đất đai

Tranh chấp đất đai bao gồm ttranh chấp đất đai và các nội dung sau:

– Tranh chấp hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai;

– Tranh chấp hôn nhân và gia đình về đất đai (như tranh chấp về chia tài sản chung vợ chồng là nhà và đất)

– Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất….

Các loại tranh chấp phổ biến

– Tranh chấp giữa người sử dụng đất với cá nhân, quốc gia khác

– Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa những người sử dụng đất với nhau hoặc trong quá trình sử dụng đất

– Tranh chấp giữa hai người mà chưa xác định được ai là người sử dụng đất hợp pháp

Tranh chấp giao dịch đất đai, tranh chấp thừa kế đất đai

Ủy ban hòa giải cấp cộng đồng

Cần

Tùy chọn

Người viết công tố

Sau khi hòa giải cộng đồng thất bại:

– Bên có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì có quyền khởi kiện ra Tòa án.

– Các bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

+Gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lên UBND cấp huyện, cấp tỉnh;

+ Khởi kiện ra tòa.

Quyền nộp đơn kiện trực tiếp tại tòa án mà không cần thông qua hòa giải của thị trấn.

Thời hạn kiện tụng

Yêu cầu bảo vệ tài sản không có thời hiệu

– Tranh chấp thừa kế: thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia tài sản là 30 năm

– Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng đến Tòa án giải quyết là 03 năm, kể từ ngày bên có quyền biết hoặc phải biết quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Thanh toán đại lý

– Tòa án nhân dân nơi có đất tranh chấp;

– UBND cấp huyện;

– Tỉnh

– Tòa án.

Luật hiện hành

– Luật đất đai 2013;

– Luật tố tụng dân sự 2015.

– Bộ luật dân sự năm 2015;

– Luật hôn nhân và gia đình 2014;

– Luật đất đai 2013;

– Luật tố tụng dân sự 2015.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.