Bên cạnh nghị luận văn học, nghị luận xã hội là dạng bài thường xuất hiện trong đề thi Ngữ văn. Để viết một bài văn nghị luận xã hội cô đọng, tránh lan man, người viết cần lập dàn bài trước khi triển khai. Vậy còn bình luận xã hội thì sao? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về mẫu dàn ý bài văn nghị luận xã hội

Đề cương thảo luận xã hội chung

Đầu tiên, chúng tôi đưa ra Dàn ý mẫu về bài văn nghị luận xã hội thường áp dụng cho bài văn nghị luận xã hội như sau:

1/Giới thiệu

– Câu hỏi về lãnh đạo

– Đặt câu hỏi

– Mô tả hoạt động của tham số và phạm vi tài liệu

2/cơ thể

– Ý 1: Giải thích câu hỏi (trả lời câu hỏi: hiểu như thế nào? Câu văn có nghĩa là gì? Khái niệm biểu đạt quan điểm là gì?…)

– Ý 2: Bàn về các khía cạnh, biểu hiện của vấn đề – dùng dẫn chứng để làm rõ các khía cạnh, biểu hiện khác nhau của vấn đề (đặt câu hỏi: vấn đề được biểu hiện như thế nào?? ở đâu? khi nào? w

– Ý nghĩa ba: khẳng định mặt đúng đắn, ý nghĩa tích cực của vấn đề——phê phán những biểu hiện lệch lạc về quan điểm đúng đắn của vấn đề. (Tại sao đúng, tại sao sai, chỗ nào đúng, chỗ nào sai? Một nhận định lệch lạc? Hãy nhìn vấn đề từ góc độ thời đại…)

– Ý 4: Rút ra bài học cho bản thân (ý là về mặt nhận thức, hiểu cái gì? Nhận thức được vấn đề này có ý nghĩa gì đối với tâm hồn, lối sống? Về đường lối hành động – phải làm gì? … )

– giải thích

– Phân tích

– bằng chứng

-Nhận xét

3/Kết luận

– Giữ vững lập trường của bạn về vấn đề này.

– Ý nghĩa của vấn đề đối với con người và cuộc sống.

Tổng hợp văn nghị luận xã hội cho một số dạng bài

Ngoài dàn bài nghị luận xã hội chung, chúng tôi chia sẻ một số dàn bài nghị luận xã hội mẫu cho các dạng bài cụ thể:

Thứ nhất: Tổng quan về nghị luận xã hội về các hiện tượng trong đời sống

1/Giới thiệu

Giới thiệu về hiện tượng sự sống trong tiêu đề

2/cơ thể

Bài 1: Miêu tả ngắn gọn hiện tượng đời sống, làm rõ các từ ngữ, hình ảnh khái niệm trong hiện tượng.

Bài 2: Nêu thực trạng của hiện tượng và tác động của nó đối với đời sống xã hội

Nó diễn ra như thế nào trong thực tế và nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và thái độ của xã hội đối với vấn đề này.

Tạo mối liên hệ thực tế tại nơi bạn sinh sống, cung cấp bằng chứng sâu sắc và thuyết phục để tăng thêm tính cấp thiết cho việc giải quyết vấn đề.

Bài 3: Giải thích nguyên nhân gây ra hiện tượng: chủ quan, khách quan, nhân tạo, tự nhiên… và đề xuất giải pháp thích hợp.

Bài 4: Đề xuất giải pháp cho hiện tượng, nêu rõ việc cần làm, cách làm và người cần phối hợp.

3/Kết luận

Tóm tắt hiện tượng đời sống đó

Thái độ và suy nghĩ của bản thân về hiện tượng đang nói đến.

Thứ hai: Dàn ý Nghị luận xã hội về tư tưởng đạo đức

1/Giới thiệu

<3

2/cơ thể

Bài 1: Xây dựng tư tưởng, đạo đức cần nghị luận

Giải thích rõ nội dung, tư tưởng đạo lý, đồng thời giải thích rõ từ ngữ, khái niệm, thuật ngữ, nghĩa đen, nghĩa bóng (nếu có).

Phác thảo ý nghĩa chung của các ý tưởng và đạo đức theo chủ đề

Lưu ý: Tuân thủ các yêu cầu về tư tưởng, đạo đức trong việc lựa chọn đề tài, tránh tùy tiện, chủ quan.

Từ nhân tố nhỏ đến nhân tố lớn: trước tiên giải thích ngôn từ và hình ảnh, sau đó tóm tắt ý nghĩa của toàn bộ tư tưởng và đạo đức.

Bài 2: Phân tích và chứng minh

Nêu những mặt đúng đắn của hệ tư tưởng

Chứng minh điều đó bằng lập luận, tranh luận và bằng chứng diễn ra trong thế giới thực.

Chỉ ra tầm quan trọng, vai trò của tư tưởng, đạo đức trong đời sống văn hóa, xã hội

Bài 3: Phần mở rộng phê bình cho câu hỏi

Bác bỏ những nhận định sai trái liên quan đến hệ tư tưởng

Học có bằng chứng, ví dụ thực tế trong cuộc sống

Bài 4: Học hỏi và Hành động

Đưa ra kết luận đúng thuyết phục người đọc và vận dụng đạo lý, tư tưởng đó vào thực tế cuộc sống.

3/Kết luận

Đánh giá chung tầm quan trọng của tranh luận tư tưởng, đạo đức

Mở ra lối suy nghĩ và khát vọng mới cho bản thân.

Thứ ba: Lập dàn ý bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề nào đó trong tác phẩm văn học

1/Giới thiệu

Dẫn dắt, giới thiệu những vấn đề xã hội mà tác phẩm thể hiện

Mở cửa để giải quyết vấn đề

2/cơ thể

Bài 1: Giới thiệu tác phẩm: Tác giả, tác phẩm và luận điểm trong tác phẩm

Đề 2: Nghị luận về vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm

Vấn đề là gì và nó được thể hiện như thế nào trong tác phẩm

Rút ra các vấn đề có ý nghĩa xã hội để thảo luận

Lưu ý: Tránh phân tích quá sâu tác phẩm, vì chủ đề là nghị luận về các vấn đề xã hội.

<3

Luận điểm 4: Bài học từ nhận thức và hành động trong cuộc sống

Các bài học được rút ra từ các vấn đề xã hội nảy sinh tại nơi làm việc: một về hành động, một về nhận thức.

3/Kết luận

Tóm tắt và đánh giá ngắn gọn các vấn đề xã hội tại nơi làm việc

Các vấn đề về phát triển, liên kết và mở rộng.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.