Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách vẽ các hàng và cột của bảng trong biểu đồ. Ví dụ: phiên bản đầu tiên của biểu đồ có thể vẽ các hàng dữ liệu dạng bảng trên trục tung của biểu đồ (trục giá trị) và các cột dữ liệu trên trục ngang (trục thể loại). Trong ví dụ sau, biểu đồ nêu bật doanh số bán nhạc cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ nhấn mạnh doanh số bán hàng theo tháng, bạn có thể đảo ngược biểu đồ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

  1. Trên trình đơn Chế độ xem, hãy nhấp vào Bố cục in.

  2. Nhấp vào biểu đồ.

  3. Nhấp vào tab Thiết kế đồ thị, sau đó nhấp vào Chuyển hàng/cột.

    Bấm vào tab Thiết kế biểu đồ, rồi bấm vào Chuyển đổi hàng/cột

    Nếu chuyển đổi hàng/cột không khả dụng

    Chuyển đổi hàng/cột chỉ khả dụng khi biểu dữ liệu excel của biểu đồ được mở và chỉ dành cho một số loại biểu đồ nhất định. Bạn cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu bằng cách nhấp vào biểu đồ và sau đó chỉnh sửa trang tính trong excel.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.