Năm 179 TCN, nước Âu Lạc bị triệu quân xâm lược, từ đó đến đầu thế kỷ X, các triều đại phong kiến ​​phương bắc thay nhau đô hộ nước ta. Họ có nhiều chính sách có thể mang lại những thay đổi nhất định trong xã hội của chúng ta. Trước tình hình đó, nhân dân ta không ngại bị kẻ khác khống chế mà đứng lên đấu tranh bảo vệ nền độc lập của mình. tech12h mời bạn tham gia khóa học dưới đây để hiểu rõ hơn về những khó khăn này.

A. Kiến thức trọng tâm

Hai. Đấu tranh giành độc lập (từ thế kỷ i đến đầu thế kỷ x)

1. Tình hình chung của phong trào đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X

 • Trong suốt 1.000 năm Bắc Âu cai trị, người châu Âu tiếp tục đấu tranh giành độc lập dân tộc.
 • Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tục và rộng khắp, nhiều cuộc khởi nghĩa thu hút nhân dân các quận Giao Chỉ, Cửu Trì, Ních Nam tham gia.
 • Nhiều cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, thiết lập một thời kỳ chính quyền tự quản.
 • 2. Một số cuộc nổi dậy tiêu biểu:

  Một. Cuộc nổi dậy của hai người phụ nữ:

  • Hành động:
   • 3/40, hai phụ nữ phất cờ khởi nghĩa và được quần chúng hoan nghênh.
   • Tù co loa, luy lo. Khởi nghĩa thắng lợi, ông được phong làm vua, định đô là Mê Lăng, thành lập chính quyền tự trị.
   • Năm 1942, cuộc nổi dậy bị học viện quân sự đàn áp.
   • Ý nghĩa:
    • Mở đầu cuộc đấu tranh chống ách áp bức, thống trị của nhân dân Âu Lạc.
    • Thừa nhận quyền lực và vai trò của phụ nữ trong đấu tranh
    • b. Cuộc khởi nghĩa bí mật và sự thành lập đất nước vạn suối:

     • Giới thiệu:
      • Năm 542, Lí Bí liên kết với sĩ phu các tỉnh phía Bắc khởi nghĩa lật đổ chế độ đô hộ.
      • Năm 544, Lý Bí lên ngôi, lập nước Vạn Tuyền
      • Năm 545, khi nhà Lương xâm lược, Lý Bí triệu Quảng Nhân tổ chức kháng chiến? 550 trận thắng? Wan Qingyi lên ngôi.
      • Năm 571, Lý Phật Tổ lên ngôi.
      • Năm 603, các thành viên gia tộc xâm lược và Vương quốc Wanquan bị phá hủy.
      • Ý nghĩa:
       • Giành được độc lập sau 500 năm đấu tranh không ngừng nghỉ.
       • Khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc.
       • Những bước khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc
       • c. Khởi nghĩa hiển linh:

        • Diễn biến:
         • Năm 905 sau Công nguyên, được nhân dân ủng hộ, giành hòa bình, giành quyền tự chủ
         • Năm 907, Khúc Hạo lập chính quyền độc lập tự chủ.
         • Ý nghĩa:
          • Đánh đổ ách xiềng xích của nhà Đường, giành độc lập
          • Nó đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ đô hộ phương Bắc.
          • d.Ngô Quyền, Bách Đẳng đại thắng năm 938:

           • Kỷ vật:
            • Năm 938 sau Công nguyên, quân Hán sang xâm lược nước ta, Ngô Quân lãnh đạo nhân dân diệt phản, đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược Nam Hán.
            • Ý nghĩa:
             • Kiên quyết bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc
             • Mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hòa bình và ổn định lâu dài của dân tộc
             • Kết thúc 100 năm phong kiến ​​phương Bắc
             • b. Bài tập và lời giải

              Hướng dẫn trả lời câu hỏi trên lớp

              Tiết 1: Trang 83 – SGK Lịch Sử 10

              Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kỳ đô hộ phương Bắc?

              Đáp án bài 16: Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)

              Em nhận thấy cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kỳ đô hộ ở phương Bắc:

              • Các giai cấp ở cả ba miền đã tham gia các cuộc nổi dậy liên tục và rộng khắp.
              • Nhiều cuộc nổi dậy đã giành thắng lợi và các chính phủ tự trị được thành lập.
              • Tiết 2: Trang 86 – SGK Lịch Sử 10

               Em hãy nêu vài nét chính về một cuộc khởi nghĩa tiêu biểu?

               Đáp án bài 16: Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)

               Sự phản kháng của hai người phụ nữ:

               • Hành động:
                • 3/40, hai phụ nữ phất cờ khởi nghĩa và được quần chúng hoan nghênh.
                • Tù co loa, luy lo. Khởi nghĩa thắng lợi, ông được phong làm vua, định đô là Mê Lăng, thành lập chính quyền tự trị.
                • Năm 1942, cuộc nổi dậy bị học viện quân sự đàn áp.
                • Ý nghĩa:
                 • Mở đầu cuộc đấu tranh chống ách áp bức, thống trị của nhân dân Âu Lạc.
                 • Thừa nhận quyền lực và vai trò của phụ nữ trong đấu tranh
                 • Khởi nghĩa bí mật và sự thành lập đất nước Vạn Xuân:

                  • Giới thiệu:
                   • Năm 542, Lí Bí liên kết với sĩ phu các tỉnh phía Bắc khởi nghĩa lật đổ chế độ đô hộ.
                   • Năm 544, Lý Bí lên ngôi, lập nước Vạn Tuyền
                   • Năm 545, khi nhà Lương xâm lược, Lý Bí triệu Quảng Nhân tổ chức kháng chiến? 550 trận thắng? Wan Qingyi lên ngôi.
                   • Năm 571, Lý Phật Tổ lên ngôi.
                   • Năm 603, các thành viên gia tộc xâm lược và Vương quốc Wanquan bị phá hủy.
                   • Ý nghĩa:
                    • Giành được độc lập sau 500 năm đấu tranh không ngừng nghỉ.
                    • Khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc.
                    • Những bước khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc
                    • Cuộc nổi dậy trong Kinh thánh:

                     • Diễn biến:
                      • Năm 905 sau Công nguyên, được nhân dân ủng hộ, giành hòa bình, giành quyền tự chủ
                      • Năm 907, Khúc Hạo lập chính quyền độc lập tự chủ.
                      • Ý nghĩa:
                       • Đánh đổ ách xiềng xích của nhà Đường, giành độc lập
                       • Nó đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ đô hộ phương Bắc.
                       • Chiến thắng Ngô Quyền, Bạch Đằng năm 938:

                        • Kỷ vật:
                         • Năm 938 sau Công nguyên, quân Hán sang xâm lược nước ta, Ngô Quân lãnh đạo nhân dân diệt phản, đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược Nam Hán.
                         • Ý nghĩa:
                          • Kiên quyết bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc
                          • Mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hòa bình và ổn định lâu dài của dân tộc
                          • Kết thúc 100 năm phong kiến ​​phương Bắc
                          • Hướng dẫn giải bài tập về nhà

                           Tiết 1: Trang 86 – SGK Lịch Sử 10

                           Việc thành lập Vạn Tuyền Châu có ý nghĩa gì?

                           Trả lời câu hỏi

                           Tuy mới tròn 60 năm nhưng nền độc lập của đất nước vẫn là nguồn cảm hứng to lớn cho thế hệ sau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

                           Tiết 2: Trang 86 – SGK Lịch Sử 10

                           Giới thiệu nguyên nhân và ý nghĩa của chiến thắng Bách Khoa năm 938?

                           Trả lời câu hỏi

                           Lý do chiến thắng:

                           • Vì toàn dân đoàn kết chống ngoại xâm.
                           • ngô quyền lãnh đạo, đặc biệt là trong việc áp dụng võ thuật.
                           • Ý nghĩa lịch sử:

                            • Thể hiện quyết tâm chống xâm lược của dân tộc ta
                            • Độc lập dân tộc vững mạnh
                            • Đánh dấu sự trưởng thành của đất nước, kết thúc hàng chục năm đấu tranh giành độc lập. Dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên mới
                            • Tiết 3: Trang 86 – SGK Lịch Sử 10

                             Nêu những sự kiện minh chứng cho tính liên tục và bề dày của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ đô hộ phương Bắc

                             Trả lời câu hỏi

                             Những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và bề dày của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ đô hộ phương Bắc:

                             • 40 năm: Cuộc nổi dậy của hai người phụ nữ
                             • 100, 137, 144: Cuộc nổi dậy của nhân dân Nhật Bản
                             • 157: Khởi nghĩa Cửu Chân
                             • 248: Loạn Triệu Cô
                             • 542: Khởi nghĩa bí mật của nhà Lý
                             • 687: Khởi nghĩa Định Kiến, Lý Tự Kiên
                             • 722: Cuộc nổi dậy trong tương lai
                             • 776: loạn Phụng Hưng
                             • 905: Cuộc nổi loạn thiêng liêng
                             • 938: Ngô Quân đánh bại quân Nam Hán tại Bạch Đức Thành
                             • Tiết 4: Trang 86 – SGK Lịch Sử 10

                              Hãy nêu những đóng góp của hai bà Trưng, ​​Lý Bí, Triệu Quang Tự, Khắc Thuyên Tử, Ngô Quyền trong công cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc

                              Trả lời câu hỏi

                              Hai cô gái:

                              • Lãnh đạo nhân dân ta đánh tan quân Đông Hán xâm lược, giành độc lập dân tộc.
                              • Lãnh đạo nhân dân cả nước đánh đuổi quân xâm lược nhà Hán, giữ vững nền độc lập.
                              • Bí mật:

                               • Hợp tác với các anh hùng, chiến đấu chống lại đội quân công nghiệp và giành chiến thắng.
                               • Thành lập một quốc gia độc lập.
                               • Một triệu ánh sáng:
                               • Lí Bí lập công, tổ chức kháng chiến, đoạt lương.
                               • Tiếp tục lập lại hòa bình cho đất nước trong một thời gian.
                               • Ví dụ:

                                • Lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách xiềng xích của nhà Đường.
                                • Khởi nghĩa minh thắng đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh vũ trang chống ách đô hộ hơn một nghìn năm của dân tộc, đặt nền móng cho nền độc lập lâu dài của dân tộc.
                                • Wu Kui-en:

                                 • Tiêu diệt bọn Hoa kiều phản động không chỉ trả thù cho thủ tướng mà còn moi hết nội tạng của gã.
                                 • Mưu kế và chỉ huy trận Bạch Đằng, dẹp tan cuộc xâm lược của quân Nam Hán.
                                 • Cuộc khởi nghĩa và thắng lợi của Bạch Đảng năm 938 của Ngô Quân đã vĩnh viễn chấm dứt ách thống trị của phong kiến ​​Trung Quốc, mở ra một bước ngoặt mới, một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

                                  Giới thiệu về Hội gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư Family

                                  Chúng tôi tư vấn miễn phí cho phụ huynh thuê gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng. Chúng tôi luôn đặt chất lượng giảng dạy lên hàng đầu và giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn học. , Từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, luyện thi vào lớp 10, luyện thi đại học Phụ huynh không phải quá lo lắng về địa chỉ Hội Gia Sư Đà Nẵng xa nhà. Về danh sách sinh viên dạy kèm tại nhà, chúng tôi sẵn sàng có hàng trăm gia sư:

                                  • Để thuận tiện cho việc dạy kèm, ở khu vực gần nhà phụ huynh
                                  • Đáp ứng các yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm và chuyên môn
                                  • Người hướng dẫn vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.
                                  • Tìm gia sư cho học sinh dài hạn dựa trên yêu cầu của phụ huynh.
                                  • Hội Gia Sư Đà Nẵng tự hào là trung tâm gia sư nổi tiếng được quý phụ huynh và gia sư yêu thích

                                   Phụ huynh được tư vấn, thuê gia sư miễn phí, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả. Điện thoại: 0934490995 Địa chỉ: 159 yên g.page/hoigiasudanang

                                   Tư vấn Gia đình Đà Nẵng

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.