Sinh học 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Để học tốt Sinh học lớp 12, nội dung bài học này là Trả lời và Giải bài tập Sinh học 12 bài 37: Đặc điểm cơ bản của quần thể sinh vật hay nhất và ngắn gọn nhất. Ngoài ra còn có phần tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm 37 bài trong 12 bài có đáp án.

 • Trả lời trang 37, trang 162 sgk Sinh lớp 12: Điền các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ số giới tính vào cột bên phải của bảng 37.1, rồi cho biết các nhân tố đó ảnh hưởng đến giới tính và tỷ lệ dân số bị ảnh hưởng bởi

  Xem giải pháp

 • Trả lời câu hỏi Sinh 12 trang 37, 162: Quan sát hình 37.1, kết hợp với kiến ​​thức đã học ở sinh học 9, hãy viết tên ba tháp tuổi: a, b , c và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi. Giải thích ý nghĩa sinh thái của từng nhóm tuổi

  Xem giải pháp

 • Trả lời câu hỏi Sinh 12 bài 37 trang 162:Hãy quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá của dân số a, b, c

  Xem giải pháp

 • Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 37 Trang 164:Khi mật độ cá thể tăng quá cao thì điều gì sẽ xảy ra với cá (cá đen) trong ao

  Xem giải pháp

 • Bài 1 (SGK Sinh học 12 trang 165):Tìm hiểu tỉ lệ giới tính của các loài sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường

  Xem giải pháp

 • Bài 2 (SGK Sinh học 12 tr. 165): Quần thể dân số được chia thành các nhóm tuổi như thế nào? Độ tuổi của dân số có thay đổi hay không phụ thuộc vào những yếu tố nào

  Xem giải pháp

  • Bài 3 (Trang 165 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các kiểu phân bố của quần thể trong không gian và ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó. Cho ví dụ

   Xem giải pháp

  • Bài 4 (SGK Sinh học 12 tr. 165):Mật độ cá thể trong quần thể là bao nhiêu? Mật độ quần thể ảnh hưởng như thế nào đến các đặc điểm sinh thái khác của quần thể

   Xem giải pháp

  • Bài 5 (SGK Sinh học 12 tr. 165): Ý nghĩa sinh thái của sự phân bố đều các cá thể trong quần thể

   Xem giải pháp

  • Lý thuyết Sinh học 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

   Xem chi tiết

  • Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 37 có đáp án mới nhất 2021

   Xem chi tiết

   Bài giảng: Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật – quynh thu (GV)

   Xem thêm các bài giải chi tiết môn sinh học 12:

   • Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
   • Bài 39: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể
   • Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc điểm cơ bản của quần xã sinh vật
   • Bài 41: Diễn thế sinh thái
   • Bài 42: Hệ sinh thái
   • Lý thuyết Sinh học 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm miễn phí luyện thi THPT Quốc gia tại khoahoc.vietjack.com

    • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
    • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chi tiết
    • Gần 40.000 câu trắc nghiệm vật lý có đáp án
    • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án
    • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.