Đây là tác phẩm dựa trên nhiều bài báo ông viết từ năm 1921 đến 1924. Tác phẩm này được một số đồng chí của ông xuất bản lần đầu tiên vào năm 1925 tại thư viện libraire du travail ở pari, Lào.

Bản án chế độ thực dân Pháp có 12 chương, một số đã đăng trên Công báo Paris. Nội dung tác phẩm không chỉ tố cáo tội ác của đế quốc Pháp đối với dân tộc Việt Nam và các nước thuộc địa khác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà quan trọng hơn là đưa ra những luận điểm cơ bản về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

Trước hết, bản án chế độ thực dân Pháp làm rõ mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản của chính nó, đồng thời khẳng định cách mạng thuộc địa là một bộ phận cấu thành của cách mạng vô sản thế giới của cách mạng thuộc địa. Lập luận được diễn đạt rất sinh động: “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa một vòi bám vào giai cấp vô sản ở nhà và một vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa, muốn giết một con vật thì đồng thời phải chặt nó. ” Hai thân cây. Chỉ cần một thân cây bị chặt đi, thân cây kia sẽ tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, các loài động vật vẫn tiếp tục sống, và chiếc vòi bị cắt sẽ tiếp tục phát triển. “Nhân dân các thuộc địa phương Đông” sẽ trở thành một cánh của cách mạng vô sản”.

Người không chỉ chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc, mà còn chỉ rõ nhiệm vụ của giai cấp vô sản ở chính quốc là phải triệt để đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng ở chính quốc. quốc gia. Giai cấp vô sản và nhân dân các nước thuộc địa phải cùng nhau tiêu diệt kẻ thù chung không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động cách mạng.

Bản án chế độ thực dân Pháp vạch rõ đối tượng cách mạng, lực lượng cách mạng và giai cấp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc; chỉ rõ độc lập dân tộc phải đi đôi với sự nghiệp thống nhất đất nước. tuyên bố đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, sự nghiệp giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa và sự nghiệp của nhân dân các nước phụ thuộc; cách mạng giải phóng dân tộc phải đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường của Quốc tế Cộng sản .

Cuối tác phẩm, Ruan Aiguo còn giới thiệu về tình hình trường Đại học Đông Phương và bức thư gửi thanh niên Việt Nam.

Những tác phẩm phê phán chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện tinh thần cách mạng và những tư tưởng cách mạng triệt để. Tác phẩm này đã làm sáng tỏ quan điểm của Lênin về chủ nghĩa đế quốc và làm phong phú thêm tư tưởng của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Đây là đóng góp quý báu của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác vào các thuộc địa rộng lớn của đế quốc Pháp, cũng như chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập đảng cách mạng ở Việt Nam.

Đọc thêm tài liệu tham khảo tại đây

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.