Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa Vật lý 9
 • Giải bài tập Vật lý lớp 9
 • Giải bài tập Vật lý lớp 9
 • Sách giáo viên Vật lý lớp 9
 • Sách bài tập Vật lý lớp 9
 • Giải bài tập Vật Lý 9 bài 17: Bài tập vận dụng định luật jun-lenxo giúp học sinh giải bài tập và nâng cao khả năng hình thành trừu tượng, khái quát, định lượng các khái niệm, định luật vật lý:

  Poster 1 (SGK Vật Lý 9, trang 47):Điện trở của lò điện thông thường là r = 80Ω, cường độ dòng điện chạy qua lò khi i = 2,5 a

  a.Tính nhiệt lượng do lò tỏa ra trong 1 giây

  b.Đun 1,5l nước bằng bếp điện trên, nhiệt độ ban đầu là 25°C, thời gian đun sôi là 20 phút. Thật hữu ích khi tính toán hiệu suất của bếp khi xem xét lượng nhiệt cung cấp để đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 j/kg.k.

  c Mỗi ngày dùng bếp điện này 3 tiếng. Nếu giá 1kwh.h là 700 đồng, hãy tính tiền điện sử dụng lò điện trong 30 ngày

  Tóm tắt:

  r = 80Ω;i = 2,5a

  a) q = ?

  b) v = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; t0º = 25ºc, nước sôi: to = 100ºc, c = 4200j/kg.k, t = 20 phút = 1200s;

  Hiệu suất h = ?

  c) t = 3,30 = 90h; 700 đ/kWh; Tiền = ? Đông

  Giải pháp:

  a) Nhiệt lượng do bếp tỏa ra trong 1 giây là:

  q = r.i2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500j

  b) Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là:

  qít = qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º – 25º) = 472500j

  Nhiệt lượng do lò toả ra là:

  qtp = r.i2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000j

  Hiệu suất của lò là:

  Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai 1 Trang 47 1

  c) Lượng điện tiêu thụ trong 30 ngày là:

  a = p.t = i2.r.t = (2,5)2 .80.90h = 45000w.h = 45kw.h

  Tiền điện cần thanh toán là:

  Tiền = 700,45 = 31500 đồng Việt Nam

  Bài 2 (SGK Vật Lý 9, trang 48): Dùng một ấm điện có ghi hiệu 220v – 1000w để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ ban đầu là 20oC với hiệu điện thế 220v. Ấm đun nước có hiệu suất 90% và nhiệt dùng để đun sôi nước được coi là hữu ích.

  A. Giả sử nhiệt dung riêng của nước là 4200 j/kg.k, hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước.

  Tính nhiệt lượng do ấm điện tỏa ra khi đó.

  Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

  Tóm tắt:

  udm=220v;pdm=1000w=1kw;u=220v;t0=20ºc, nước sôi t=100ºc

  Hiệu suất h = 90%

  a) c = 4200 j/kg.k; Qi=?

  b) qt = q = ?

  c)t = ?

  Giải pháp:

  a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là:

  q1 = c.m.(t – t0) = 4200,2.(100 – 20) = 672000 (j)

  b) Hiệu suất của bếp: Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai 2 Trang 48 Sgk Vat Ly 9 2

  Nhiệt lượng do ấm điện tỏa ra khi đó là:

  Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai 2 Trang 48 Sgk Vat Ly 9 3

  c) Từ công thức: qtp = a = p.t

  →Thời gian đun sôi nước:

  Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai 2 Trang 48 Sgk Vat Ly 9 4

  Bài 3 (SGK Vật Lý 9, trang 48):Đường dây tải điện từ lưới điện thông thường đến gia đình có tổng chiều dài là 40m, tiết diện lõi đồng là 0,5 milimét vuông. Điện áp ở cuối đường dây (nhà) là 220 vôn. Gia đình sử dụng dụng cụ điện có tổng công suất 165w trung bình 3h/ngày. Biết rằng điện trở suất của đồng là l,7.10-8Ωm.

  A. Tính điện trở của toàn bộ đường dây từ mạng công cộng đến nhà.

  Dùng công suất cho ở trên để tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn

  Tính nhiệt lượng do vật dẫn này tỏa ra trong 30 ngày theo đơn vị kw.h

  Tóm tắt:

  l = 40m; s=0.5mm2=0.5.10-6m2, u=220v; p = 165w; t = 3h = 3.3600 = 10800s; = l,7.10-8Ωm

  a) r = ?

  b) Tôi=?

  c) t’ = 3,30 = 90h = 90,3600 = 324000 giây; qn = ?kWh

  Giải pháp:

  a) Điện trở của cả đoạn dây là:

  Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai 3 Trang 48 1

  b) Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là: i = p/u = 165/220 = 0,75a

  c) Công suất tỏa nhiệt trên dây dẫn là: pnh = i2.r = 0,752.1,36 = 0,765w

  Nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn là:

  qnh = pnh.t = 0,765.324000 = 247860 j ≈ 0,07kw.h.

  (vì 1kw.h = 1000w.3600s = 3600000j)

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.