Xem toàn bộ tài liệu lớp 11: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa Hóa học lớp 11
 • Giải bài tập thực hành Hóa học lớp 11
 • Sách giáo viên Hóa học lớp 11
 • Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 11
 • Sách giáo viên Hóa học nâng cao lớp 11
 • Giải Hóa học nâng cao lớp 11
 • Sách bài tập Hóa học lớp 11
 • Sách bài tập Hóa học nâng cao lớp 11
 • Giải bài tập hóa học 11-8: Amoniac và muối amoni giúp học sinh giải bài tập, hệ thống kiến ​​thức, hình thành thói quen học tập và làm việc khoa học, làm việc có cơ sở, rèn luyện năng lực nhận thức và năng lực vận động:

  Bài 1 (tr. 37 sgk Hóa 11): Hãy mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng tỏ amoniac tan nhiều trong nước?

  Giải pháp:

  – Thử nghiệm:

  – Cho khí amoniac vào đầy bình thủy tinh rồi đậy bằng nút cao su có ống thủy tinh vót nhọn.

  – Nhúng đầu ống thủy tinh vào chậu nước có pha sẵn vài giọt phenolphtalein.

  – Hiện tượng: Nước dâng lên nhanh chóng trong ống thủy tinh nhọn, rồi phát ra những tia sáng màu hồng

  – Giải thích: Amoniac tan rất nhanh trong nước làm áp suất trong bình giảm nên áp suất của không khí bên ngoài nén lên mặt thoáng của chậu làm nước trào ra thành dòng trong ống thủy tinh .Amoniac tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm, làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.

  Bài 2 (Học kỳ 11 tr.37):Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau và viết phương trình hóa học:

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 11

  Biết rằng a là hợp chất của nitơ.

  Giải pháp:

  – Hình:

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 11 Giai

  Phương trình phản ứng:

  (1) khí nh3 + h2o nh4oh

  (2) nh3 + hcl → nh4cl

  (3) nh4cl + nah → nh3↑ + nacl + h2o

  (4) nh3 + hno3 → nh4no3

  (5) nh4no3 → n2o + 2h2o

  Bài 3 (trang 37 sgk Hóa 11): Hiện nay, để sản xuất amoniac, người ta tạo ra nitơ và hiđro nhờ quá trình chuyển hóa xúc tác của hỗn hợp không khí và hơi nước. Nước và metan (thành phần chính của khí tự nhiên) Phản ứng giữa metan và hơi nước tạo ra hydro và carbon dioxide. Để khử oxy và thu nitơ, khí metan được đốt cháy trong bình kín có không khí. Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng sinh hiđro, khử oxi và tổng hợp amoniac?

  Giải pháp:

  Phương trình điều chế hydro

  ch4 + 2h2o -to, xt→ co2 + 4h2

  Phương trình khử oxy:

  ch4 + 2o2 -to → co2 + 2h2o

  Phương trình tổng hợp amoniac:

  n2 + 3h2 -450-500o, fe, 200-300atm→ 2nh3

  Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 11): nêu phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch: nh3, na2so4, nh4cl, (nh4)2so4. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

  Giải pháp:

  Cho vào mỗi ống nghiệm một que thử quỳ tím hóa đỏ: ống nghiệm màu xanh là dung dịch nh3, hai ống màu hồng lần lượt là dung dịch nh4cl và (nh4)2so4, ống không có hiện tượng gì là dung dịch na2so4.

  Cho ba (oh)2 vào hai ống nghiệm làm quỳ tím hóa đỏ. Nếu thấy ống nào có khí nh4cl bốc ra mùi hắc thì ống nào vừa có khí mùi hắc, vừa có cặn là (nh4)2so4.

  (nh4)2so4 + ba(oh)2 → baso4 + 2nh3 + 2h2o

  2nh4cl + ba(oh)2 → bacl2 + 2nh3 + 2h2o

  Bài 5 (trang 38 sgk Hóa 11): Để phản ứng tổng hợp amoniac ở trạng thái cân bằng thì cả hai:

  A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

  Giảm áp suất và nhiệt độ.

  Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

  Áp suất giảm và nhiệt độ tăng.

  Giải pháp:

  – Trả lời c.

  – đáp ứng điều chế nh3:

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 11

  -Sau khi phản ứng xong số mol khí giảm nên theo nguyên tắc cân bằng chuyển dịch khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm áp suất (chiều thuận).

  – Phản ứng này tỏa nhiệt nên khi giảm nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt độ (chiều thuận)

  Bài 6 (trang 38 sgk Hóa 11): Số oxi hóa của nitơ thay đổi như thế nào trong phản ứng nhiệt phân muối nh4no2 và nh4no3? Nguyên tử nitơ với ion muối là chất khử và nguyên tử nitơ với ion muối là chất oxi hóa?

  Giải pháp:

  Phản ứng nhiệt phân:

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 38 Sgk Hoa 11 2

  Trong cả hai phản ứng, số oxi hóa của nitơ thay đổi trong mỗi phản ứng. Trong mỗi phân tử muối, số oxi hóa của một nguyên tử nitơ tăng và số oxi hóa của một nguyên tử nitơ giảm, đó là phản ứng oxi hóa khử nội phân tử. Trong cả hai phản ứng, nguyên tử nitơ trong ion nh+4 là như nhau. Nitơ có số oxi hóa -3 bởi chất khử (e cho) tăng lên 0 trong phản ứng (1) và +1 trong phản ứng (2). Nguyên tử nitơ trong ion no2- và no3- là chất (chất) oxi hóa nhận e). Trong phản ứng (1) số oxi hóa của n thay đổi từ +3 (trong no2-) thành 0 và trong phản ứng (2) số oxi hóa của nitơ thay đổi từ +5 (trong no3-) thành +1.

  Bài 7 (trang 38 sgk Hóa 11): Cho lượng dư dung dịch vào 150,0 ml dung dịch (nh4)2so4 1,00m và đun nóng nhẹ.

  A. Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và ion?

  Tính thể tích khí (dktc)?

  Giải pháp:

  a) 2naoh + (nh4)2so4 → 2nh3↑ + na2so4 + 2h2o

  nh4+ + oh- → 2nh3↑ + h2o

  b) n(nh4)2so4 = 0,15. 1 = 0,15 nốt ruồi

  Theo phương trình: nnh3 = 2. n(nh4)2so4 = 0,15. 2 = 0,3 nốt ruồi

  vnh3 = 0,3. 22,4 = 6,72 lít

  Bài 8 (tr. 38 sgk Hóa 11): Để điều chế được 17,00 gam nh3 cần dùng bao nhiêu lít nitơ và bao nhiêu lít hiđro. Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%. Các thể tích khí đo ở đktc.

  A. 44,8 lít n2 và 134,4 lít h2

  22,4 lít n2 và 134,4 lít h2

  22,4 lít n2 và 67,2 lít h2

  44,8 lít n2 và 67,2 lít h2

  Giải pháp:

  – Trả lời a

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 8 Trang 38 Sgk Hoa 11 3

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 8 Trang 38 Sgk Hoa 11 2

  Do hiệu suất 25%

  Nn2 = 2(mol) cần và nh2 = 6(mol) cần.

  ⇒vn2 = 2. 22,4 = 44,8 (lít) và vh2 = 22,4. 6 = 134,4 (lít).

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.