Trọn Bộ Sách Giải Bài Tập Hóa Học 10 Bài 7 kết nối kiến ​​thức, tầm nhìn sáng tạo, chi tiết đẹp mắt diều giúp các em học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời các câu hỏi Bài 10 và giải bài tập Hóa Học 7.

Giải bài tập Hóa học 10 bài 7 sách mới

(Link kiến ​​thức)Giải bài tập Hóa học 10 bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của các hợp chất trong chu kì

Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 40

 • Mở trang 40 sgk Hóa học 10:Trong một chu kỳ của bảng tuần hoàn, tính chất của oxit và hiđroxit thay đổi…

  Xem giải pháp

  Tôi. Thành phần oxit và hydroxit

  • Câu 1 Trang 40 Hóa học 10:Nguyên tố gali thuộc nhóm iii của bảng tuần hoàn và nguyên tố selen thuộc nhóm 1….

   Xem giải pháp

   Hai. Tính chất của oxit và hiđroxit

   Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 41

   • Hoạt động 1 trang 41 Hóa học 10: Phản ứng của oxit với nước….

    Xem giải pháp

   • Hoạt động 2 Hóa học 10 trang 41: Phản ứng của muối với dung dịch axit….

    Xem giải pháp

    Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 42

    • Câu 2 Hóa học 10 trang 42: Axit nào sau đây yếu nhất? ….

     Xem giải pháp

    • Câu hỏi Hóa học 10 3 trang 42: Dãy các chất có tính bazơ tăng dần là….

     Xem giải pháp

    • Câu 4 Hóa học 10 trang 42:Các nguyên tố hóa học nào dưới đây không thay đổi về lượng và tính chất….

     Xem giải pháp

    • Các em có thể so sánh tính axit, tính bazơ của oxit và hiđroxit theo vị trí nguyên tố ở trang 42 sgk Hóa 10:….

     Xem giải pháp

     Giải bài tập hóa học lớp 10 gắn kiến ​​thức với đời sống hay:

     • Tóm tắt 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

     • Ôn tập Bài 10: Ôn tập Chương 2

     • Bài 10 Bài 10: Quy tắc bát tử

      (Creative Vision) Đáp án Hóa học 10 Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

      Hóa học 10 trang 49

      • Mở đầu Hóa học 10 trang 49: Flo được sử dụng làm chất oxy hóa trong chất đẩy lỏng tên lửa….

       Xem giải pháp

       1. Luật định kỳ

       • Câu 1 tr.49 Hóa học 10: Quan sát bảng 7.1 Nhận xét về số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử….

        Xem giải pháp

        Hóa 10 trang 50

        • Bài tập trang 50 Hóa học 10: Nêu xu hướng biến đổi một số tính chất của một nguyên tố, nguyên tố ….

         Xem giải pháp

         2. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

         • Câu hỏi 2 Hóa học 10 trang 50:Dựa vào kiến ​​thức đã học, hãy điền thông tin còn thiếu….

          Xem giải pháp

         • Bài tập Hóa học 10 trang 50: a) Nguyên tố kali nằm ở ô 19 của bảng tuần hoàn….

          Xem giải pháp

          Hóa 10 trang 51

          • Áp dụng Hóa học 10 trang 51: Kali Hiđroxit (koh) là một trong những hóa chất quan trọng….

           Xem giải pháp

           Bài tập (trang 51)

           • Bài 1 trang 51 Hóa học 10:Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo thứ tự tăng dần….

            Xem giải pháp

           • Bài 2 Hóa học 10 trang 51:Nguyên tố ca có số hiệu nguyên tử là 20. Phát biểu nào sau đây về ca…

            Xem giải pháp

           • Hóa học 10 Bài 3 Trang 51:Các nguyên tố kim loại dùng trong vỏ lon nước giải khát….

            Xem giải pháp

           • Chem 10 Bài 4 Trang 51:Các nguyên tố có nguyên tử có cấu hình electron: [ar]4s2 ….

            Xem giải pháp

            Giải bài tập hóa học lớp 10 bằng cách nhìn sáng tạo:

            • Ghi 10 bài học: Quy tắc bát tử

            • Hóa 10 Bài 9: Liên kết ion

            • Chem 10 Bài 10: Liên kết cộng hóa trị

             (diều)Giải pháp Hóa học 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của từng nguyên tố, biến đổi thành phần và tính chất của các hợp chất ở chu kỳ và nhóm

             • Mở trang 38 SGK Hóa 10: Hạt nhân mang điện tích +z sẽ hút các electron bằng một lực….

              Xem giải pháp

              Hóa học 10 trang 39

              Tôi. Xu hướng bán kính nguyên tử

              • Câu 1 Hóa học 10 trang 39:Một nguyên tố chu kỳ 2 có bao nhiêu lớp electron? ….

               Xem giải pháp

              • Hóa học 10 trang 39 Bài tập 1: Quan sát hình 7.2 và giải thích sự biến đổi bán kính nguyên tử….

               Xem giải pháp

              • Bài tập 2 Hóa học 10 trang 39: Giải thích tại sao nguyên tử he là nguyên tử nhỏ nhất….

               Xem giải pháp

               Hóa học 10 trang 40

               Hai. Xu hướng thay đổi độ âm điện, tính kim loại và tính phi kim

               • Hóa 10 Câu 2 trang 40:Dựa vào hình 7.5, nhận xét về quy luật tổng quát của sự biến đổi độ âm điện….

                Xem giải pháp

               • Bài 3 trang 40 Hóa học 10: Các cặp electron liên kết của phân tử h2 được thay thế bởi nguyên tử nào? ….

                Xem giải pháp

                Hóa 10 trang 41

                • Câu 4 tr.41 Hóa học 10: Cặp electron liên kết trong phân tử nh3 bị lệch nhiều hơn…

                 Xem giải pháp

                • Bài tập 3 trang 41 Hóa học 10: So sánh độ âm điện của nguyên tố x …. khi không có bảng độ âm điện.

                 Xem giải pháp

                 Hóa học 10 trang 42

                 • Bài tập 4 Trang 42 Hóa học 10: Giải thích nguyên nhân tính phi kim thay đổi theo thời gian….

                  Xem giải pháp

                 • Bài tập 5 trang 42 Hóa học 10:Sắp xếp các nguyên tố sau theo tính phi kim tăng dần….

                  Xem giải pháp

                  Ba. Sự thay đổi thành phần oxit và hydroxit và xu hướng tính axit và tính kiềm theo thời gian

                  • Hóa 10 trang 42 câu 5:Viết công thức oxit cao nhất của nguyên tố thuộc chu kỳ 2….

                   Xem giải pháp

                   Hóa học 10 trang 43

                   • Sử dụng Hóa học 10 trang 43: Giải thích tại sao không dùng can nhôm để đựng nước vôi trong….

                    Xem giải pháp

                    Hóa học 10 trang 44

                    • Câu 6 trang 44 sgk Hóa học 10: Al(oh)3 thể hiện tính axit, bazơ của phản ứng nào trong ví dụ trên? ….

                     Xem giải pháp

                    • Bài tập 6 trang 44 Hóa học 10: Xác định nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất….

                     Xem giải pháp

                    • Bài tập 7 trang 44 Hóa học 10: Viết công thức các hiđroxit (nếu có) của các nguyên tố thuộc chu kì 2….

                     Xem giải pháp

                     Hóa học 10 trang 45

                     Bài tập (trang 45)

                     • Bài 1 Hóa học 10 trang 45: Điền vào chỗ trống dưới đây….

                      Xem giải pháp

                     • Bài 2 trang 45 Hóa học 10:Tính chất nào sau đây là của kim loại nhóm A….

                      Xem giải pháp

                     • Hóa 10 Bài 3 Trang 45:Hai phản ứng nào sau đây xảy ra….

                      Xem giải pháp

                     • Bài 4 trang 45 Hóa học 10:Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố thuộc chu kỳ 2 và chu kỳ 3….

                      Xem giải pháp

                      Giải bài tập thả diều hóa học lớp 10:

                      • Hóa học 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

                      • Bài 10 Bài 9: Quy tắc bát tử

                      • Hóa học 10 Bài 10: Liên kết ion

                       archive: giải bài tập hóa học lớp 10 bài 7: bảng nguyên tố hóa học sách cũ

                       Có đáp án bài tập lớp 10 trong sách mới:

                       • (MỚI)Đáp án kiến ​​thức kết nối bài tập về nhà lớp 10
                       • (MỚI) các bài giải bài tập về chân trời sáng tạo lớp 10
                       • (Mới)Giải pháp cho Diều lớp 10
                       • khoahoc.vietjack.comNgân hàng đề thi vào lớp 10

                        • 7500 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
                        • 5000 câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết cho 10 câu
                        • Gần 4000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 10

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.