Hướng dẫn giải §8. Các Ví Dụ Về Tam Giác Vuông, Chương 2 – Hình Tam Giác, SGK Toán 7. Nội dung Giải bài 63 64 trang 136 SGK Toán 7 tập 1 bao gồm các công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài trong phần Hình học trong SGK Toán giúp học sinh học tốt Toán lớp 7.

Lý thuyết

1. Sự đồng dạng đã biết của hai tam giác vuông

– Hai tam giác vuông bằng nhau nếu hai cạnh của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác vuông kia (c.g.c; hình a).

– Nếu một cạnh và một góc nhọn kề của tam giác vuông này bằng một cạnh và một góc nhọn kề của tam giác vuông này bằng một cạnh và một góc nhọn kề của tam giác vuông kia thì bình phương của hai tam giác này bằng (g.c.g; hình b)

– Hai tam giác vuông bằng nhau (g.c.g) nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia

2. Trường hợp cạnh huyền bằng nhau và góc vuông

Hai tam giác vuông bằng nhau nếu cạnh huyền và một cạnh của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh của tam giác vuông kia.

Sau đây là hướng dẫn trả lời của bài học này để các bạn tham khảo. Vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời!

Câu hỏi

1. Trả lời câu 1 trang 135 sgk toán 7 tập 1

Trong mỗi hình 143, 144, 145, các tam giác vuông nào bằng nhau? Tại sao?

Trả lời:

– Hình 143: Xét hai tam giác vuông \(abh\) và \(ach\):

+) \(ah\) cạnh chung

+) \(bh = ch\) (gt)

\(⇒ Δabh =Δach\) (hai góc vuông)

– Hình 144: Xét hai tam giác vuông \(dke\) và \(dkf\):

+) \(dk\) cạnh chung

+) \(\widehat {edk} = \widehat {fdk}\) (gt)

\( \rightarrow \delta dke = \delta dkf\) (góc vuông cạnh bên – góc nhọn liền kề).

– Hình 145: Xét hai tam giác vuông \(omi\) và \(oni\):

+) \(oi\) bình thường

+) \(\widehat {moi} = \widehat {noi}\) (gt)

\( \rightarrow \delta omi = \delta oni\) (cạnh huyền – góc nhọn).

2. Trả lời câu 2 trang 136 sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác cân \(abc\) tại \(a.\) vẽ \(ah\) vuông góc với \(bc\) (Hình 147). Chứng minh rằng \(Δahb =Δahc\) (dùng phương pháp \(2\) để giải)

Trả lời:

♦ Cách 1: Tam giác \(abc\) cân tại \(a\) nên \(\widehat b = \widehat c\) Và (ab = ac\) (tính chất của tam giác cân).

Xét hai tam giác vuông \(ahb\) và \(ahc\):

+) \(ab = ac\) (gt)

+) \(\widehat b = \widehat c\) (đã chứng minh ở trên)

\( \rightarrow Δahb =Δahc\) (góc cường điệu)

♦ Cách 2:Xét hai tam giác vuông \(ahb\) và \(ahc\):

+) \(ab = ac\) (gt)

+) \(ah\) cạnh chung

\( \rightarrow Δahb = Δahc\) (cạnh huyền – góc vuông).

Sau đây là hướng dẫn giải bài 136 trang 63, 64 SGK Toán 7 tập 1. Các em hãy đọc kỹ đề trước khi giải nhé!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn lời giải đầy đủ và chi tiết phần Hình học 7 bài tập trang 63 64 Bài 136 SGK Toán Tập 1 Bài 8. Chương thứ hai là ví dụ về tam giác vuông – tam giác để bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.