Bài 8: Đường tròn nội tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 61 (SGK Toán 2 Trang 91): a) Vẽ đường tròn tâm o bán kính 2cm.

b) Vẽ một hình vuông trong đường tròn (o) ở a.

c) Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp hình vuông ở b), rồi vẽ đường tròn (o; r).

Giải pháp

Một)

Cách vẽ:

– Lấy điểm o làm tâm đường tròn, mở compa có cạnh dài 2 cm, vẽ đường tròn có tâm o bán kính 2 cm.

hai)

Cách vẽ:

– vẽ các đường kính ac và bd vuông góc với nhau

– Nối a với b, b với c, c với d, d với a ta được tứ giác abcd là hình vuông nội tiếp đường tròn (o; 2cm).

c)

Quảng cáo nơi đường oh vuông góc với h

Khi đó, oh = r là bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông abcd.

Vì ab = bc = cd = da (vì abcd là hình vuông)

Vậy khoảng cách từ tâm o đến ab, bc, cd, da bằng nhau và bằng oh (định lý về liên hệ giữa dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây cung)

Ta có: tam giác oad vuông góc tại o (do ac vuông góc với bd tại o)

Đó là: oa = od (cùng bán kính của đường tròn (o; oa))

Do đó tam giác oad cân tại o

Có: oh là chiều cao (vì oh vuông góc với ad tại h) và là đường trung trực của cạnh huyền

⇒oh=ah=hd=12ad

⇒oh=ah=r

Xét tam giác vuông oha tại h (do oh vuông góc với ad tại h)

Vận dụng định lý Pitago, ta có:

oa2=oh2+ah2

⇒ 22 = r2 + r2

⇒ 2r2 = 4

⇒ r2 = 2

⇒ r = 2 (cm)

Vẽ đường tròn (o; 2cm). Đường tròn này nội tiếp trong hình vuông abcd và tiếp xúc với các cạnh của hình vuông tại trung điểm của mỗi cạnh.

Kiến thức ứng dụng

Tham khảo thêm các cách giải toán 9, 8 khác:

 • Bài 9 Bài 8 Trang 91 SGK Toán Đáp án: a) Vẽ đường tròn tâm o bán kính r = 2cm….

 • Bài 61 (SGK Toán 9 Tập 2, Trang 91): a) Vẽ đường tròn tâm o bán kính 2 cm. …

 • Bài 62 (SGK Toán 9 Tập 2 Trang 91): a) Vẽ tam giác đều abc có cạnh a = 3cm. …

 • Bài 63 (SGK Toán 9 Tập 2, Trang 92): Vẽ lục giác đều, hình vuông, tam giác đều nội tiếp đường tròn… p >

 • Bài 64 (SGK Toán 9 Tập 2 Trang 92): Trên đường tròn bán kính r, kẻ từ điểm a lần lượt theo cùng phương,…

  Tham khảo thêm các bài giải toán 9 chương 3 khác:

  • Bài 8: Đường tròn nội tiếp. Đường tròn nội tiếp
  • Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn – Bài tập (trang 95-96)
  • Bài 10: Diện tích hình tròn, cung hình tròn – Bài tập (trang 99-100)
  • Ôn tập Chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)
  • Tiếp theo: Toán 9 Tập 2 Chương 4
  • Bài 1: Hình Trụ – Diện Tích Và Thể Tích Hình Trụ
  • Xem thêm các bộ đề học tốt toán lớp 9 và hơn thế nữa:

   • Giải bài tập Toán 9
   • Đề Toán 9 (có đáp án – rất hay)
   • Lý thuyết và 500 bài tập toán 9 (có đáp án)
   • Bài tập toán lớp 9 cực hay
   • Bài kiểm tra toán lần thứ chín
   • Kỳ thi vào lớp 10 môn Toán
   • Ngân hàng đề thi lớp 9 tại

    khoahoc.vietjack.com

    • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán và Văn lớp 9

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.