Bài 9: Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá trị điểm

bài 55 trang 38 sbt toán 8 tập 1: tìm x, biết:

Giải pháp:

a) Điều kiện x −1, x 1.

2x+ 1(x−1)2− 2x+ ⟩ 3(x+1 ) (x−1)=⟩(2x+ 1)⟩(x+ 1)−(2x+ 3)⟩(x−1)(x ) −1)2 (x+ 1)

=2×2+ 2x+x+ 1−(2×2−2x+ 3x− 3)(x−1)2⟩(x+ 1)

=2×2+ 3x+ 1−(2×2+ x− 3)(x−1)2⟩(x+ 1)

=2×2+ 3x+ 1−2×2− x+ 3(x−1)2 (x+ 1)=2x+ 4(x−1)2⟩(x+1).

Khi tử số bằng 0 và mẫu số khác 0 thì biểu thức bằng 0

Khi x = – 2 (thỏa mãn điều kiện) ta có: 2x + 4 = 0.

Mẫu có giá trị khác 0 vì x = – 2 thỏa mãn điều kiện.

Vì vậy, với x = – 2, biểu thức ước tính bằng 0.

b) Điều kiện x −3, x 3.

3x− 3 + 6xx2− 9 + xx+ 3

=3 (x+3)(x− 3)⟩(x+3) + 6x(x+ 3)⟩(x−3) + x (x−3)(x+ 3)⟩(x−3)

=3 (x+ 3)+ 6x+x (x−3)(x+3) (x−3)=x2+ 6x+ 9(x+ 3)⟩(x−3)

=(x+ 3)2(x+ 3)⟩(x−3)=x+3x−3.

Khi tử số bằng 0 và mẫu số khác 0 thì biểu thức bằng 0

Ta có: x + 3 = 0 nên x = – 3 (không thỏa mãn điều kiện)

Vậy không có giá trị nào của x làm cho biểu thức bằng 0.

Các bài giải bổ sung sách bài tập toán lớp 8:

 • Bài 44 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 36):Chuyển các biểu thức sau thành phân số…

 • Bài 45 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 36): Thực hiện các phép tính sau…

 • Bài 46 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 36):Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân số…

 • Bài 47 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 36):Tiêu mẫu của các phân số sau và tìm…

 • Bài 48 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1):Bạn cho biết phân số…

 • Bài 49 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 37):Tìm phân số (một biến) có giá trị xác định…

 • Bài 50 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 37):Hãy tìm một cặp phân số của biến x khi giá trị của phân số đó…p>

 • Bài 51 (Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 37):Tính Biểu Thức…

 • Bài 52 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 37):Tìm điều kiện đồng biến của mỗi phân số sau…

 • Bài 53 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1):Hãy tìm giá trị của x sao cho giá trị của phân số…

 • Bài 54 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho biểu thức …

 • Bài 55 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 38):Tìm x, biết…

 • Bài 56 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 38):Với giá trị nào của x thì mỗi biểu thức sau bằng 0…

 • Bài 57 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 38): Tìm giá trị nguyên của biến x sao cho giá trị của mỗi biểu thức…

 • Bài 9.1 (trang 39 Sách bài tập Toán 8 Tập 1):Biết rằng q = …

 • Bài 9.2 (Sách bài tập Toán 8 Tập 1 Trang 39):Tìm giá trị của x…

  Xem thêm loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 8 hay khác:

  • Giải bài tập Toán lớp 8
  • Các dạng bài tập Toán lớp 8 (Có đáp án)
  • Top 75 câu hỏi Toán 8 có đáp án
  • Giới thiệu kênh youtube vietjack

   Ngân hàng đề thi lớp 8 tại

   khoahoc.vietjack.com

   • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ Văn lớp 8

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.