Hướng dẫn giải bài 1. Sự điện ly SGK Hóa học 11. Nội dung Lời giải 1 2 3 4 5 Trang 7 SGK Hóa học 11 bao gồm đầy đủ lý thuyết và bài tập, kèm theo công thức tác dụng, phương trình hóa học, chuyên đề…  Tất cả đều có trong sách giáo khoa giúp học sinh học tốt môn hóa học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Lý thuyết

I. Định nghĩa

– Điện phân là quá trình các chất trong nước bị phân ly hoặc nóng chảy thành ion.

– Dung dịch (dd) dẫn điện do trong dung dịch có sự chuyển động tự do của các hạt mang điện gọi là ion.

– Chất điện li là những chất khi tan trong nước thì phân li thành ion.

– Axit, bazơ, muối đều là chất điện li.

Hai. Danh mục

– Chất điện li mạnh là chất mà khi tan trong nước các phân tử chất tan phân li hoàn toàn.

Ví dụ:

na2so4 → 2na+ + so42-

koh → k+ + oh-

hno3 → h+ + no3-

⇒ Axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối đều là chất điện li mạnh.

– Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước thì các phân tử của nó phân li một phần, phần còn lại ở dạng phân tử trong dung dịch. Axit yếu, bazơ và một số muối là chất điện li yếu.

Ví dụ: h2s h+ + hs

– Chất không điện li là chất khi tan trong nước không phân li thành ion.

Ví dụ: dung dịch đường, dung dịch rượu…

-Cân bằng điện giải: Sự phân ly của các chất điện ly yếu là một quá trình thuận nghịch. Quá trình điện phân đạt trạng thái cân bằng khi tốc độ phân li của các phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ hoá hợp của các ion vào phân tử chất điện li (phản ứng nghịch).

– Chất điện phân: (α): α = \(\frac{n}{{{n_o}}}\) = \(\frac{c}{{{c_o}}} \ )

Trong đó: n là số phân tử đã phân li thành ion và no là số phân tử bị hoà tan.

c là nồng độ mol của chất tan đã phân li thành ion và co là nồng độ mol của chất tan.

Bài tập

Sau đây là hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 SGK Hóa 11 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chi tiết các bài tập có thể xem bên dưới:

1. Giải bài 1 Trang 7 Hóa học 11

Dung dịch axit như hcl, bazơ như naoh và muối như nacl có thể dẫn điện, nhưng các dung dịch như etanol, sucrose và glycerin thì không?

Giải pháp:

Trong dung dịch: Axit, bazơ, muối phân li thành các ion dương và ion âm chuyển động tự do nên dung dịch dẫn điện.

Ví dụ:

hcl → h+ + cl-

naoh → na+ + oh-

nacl → na+ + cl-

Các dung dịch như ethanol, sucrose, glycerol, v.v. không dẫn điện vì chúng không phân ly thành các ion dương và âm trong dung dịch.

2. Giải bài tập Hóa học 11 trang 7 bài 2

Chất điện phân, chất điện phân là gì? Chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh và yếu? Cho ví dụ và viết phương trình điện li của chúng?

Giải pháp:

– Điện phân là sự phân ly các phân tử chất điện ly thành cation (ion dương) và anion (ion âm) khi hòa tan trong nước.

– Chất điện li là những chất tan được trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện.

– Chất là chất điện li như axit, bazơ, muối tan trong nước.

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion.

Ví dụ:

h2so4 → 2h+ + so42-

koh → k+ + oh-

na2so4 → 2na+ + so42-

– Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ một phần phân tử trong chất tan phân li thành ion, phần còn lại tồn tại trong dung dịch dưới dạng phân tử.

Ví dụ: h2s h+ + hs-

3. Giải bài 3 Hóa học 11 Trang 7

Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) Chất điện ly mạnh: ba(no3)2 0,10m; hno3 0,020m; koh 0,010m.

Tính nồng độ mol của mỗi ion trong dung dịch trên.

b) Chất điện li yếu: hclo, hno2.

Giải pháp:

a) Các chất điện li mạnh bị ion hoá hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

ba(no3)2 → ba2+ + 2no-3

0,10m → 0,10m 0,20m

hno3 → h+ + no-3

0,020m → 0,020m 0,020m

koh → k+ + oh-

0,010m → 0,010m 0,010m

b) Chất điện ly yếu không phân ly hoàn toàn nên phương trình điện ly như sau:

hclo ⇌ h+ + clo-

hno2 h+ + no-2

4. Giải bài tập Trang 4 7 Hóa học 11

Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Dung dịch điện phân dẫn điện vì

A. Sự chuyển động của các electron.

Cation thay thế.

Sự dịch chuyển của các phân tử hòa tan.

Sự chuyển vị của cation và anion.

Giải pháp:

Dung dịch điện phân dẫn điện do có sự chuyển vị của các cation và anion.

⇒ Trả lời d.

5. Giải bài 5 Hóa học 11 Trang 7

Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. Kali clorua khan, rắn.

Cacl2 nóng chảy.

Không nóng chảy.

hbr dễ tan trong nước.

Giải pháp:

Kali clorua rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Mạng kcl tương tự như mạng nacl. Tinh thể ion rất bền vì lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu trong tinh thể ion rất mạnh. Các ion k+ và cl- chỉ dao động ở các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) nên kcl rắn khan không dẫn điện.

⇒ Trả lời a.

Tiếp theo:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 trang 10 SGK Hóa học 11
 • Xem thêm:

  • Học Toán 11
  • Học Vật Lý 11
  • Học Hóa 11
  • Học Sinh học 11
  • Học tốt ngữ văn 11
  • Học tốt Lịch sử 11
  • Học Địa lý 11
  • Học giỏi tiếng Anh trong 12 năm
  • Học Tiếng Anh 11 (Sách dành cho học sinh)
  • Học Tin học 11
  • Học tốt GDCD 11
  • Trên đây là toàn bộ nội dung Giải bài 1 2 3 4 trang 7 sgk hóa học 11 được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt môn Hóa 11!

   “Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.