Xem lại Chương 2

Video Giải bài 4 Trang 76 SGK Đại số 11 – cô Ngô hoàng ngọc hà (cô giáo thời chiến tranh Việt Nam)

Bài 4 (Đại số 11 tr. 76):Có bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số được lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6:

a) Các số có thể giống nhau

b) các số khác nhau

Giải pháp:

A. Có 4 cách chọn một chữ số

6 cách để chọn hàng ngàn

7 cách để chọn hàng trăm

7 cách chọn chữ số hàng chục

⇒ Theo quy tắc nhân: có 4.6.7.7 = 1176 (số)

th1: Chọn số chẵn có chữ số hàng đơn vị là 0

⇒ Có 6 cách chọn chữ số hàng nghìn

5 cách chọn chữ số hàng trăm

Bốn cách chọn chữ số hàng chục

⇒ Theo quy tắc nhân: có 6,5,4 = 120 (số)

th2: Chọn một số chẵn có một chữ số khác 0

⇒ Có 3 cách để chọn một chữ số

Có 5 tùy chọn cho hàng nghìn (khác 0 và khác hàng đơn vị)

Có 5 cách chọn hàng trăm

Có 4 cách chọn 10 vị trí

⇒ Theo quy tắc nhân: có 3.5.5.4 = 300 (số)

⇒ Theo quy tắc cộng: có 120+300=420 số chẵn.

Giải bài tập Toán 11 Đại số và các bài khác Ôn tập chương 2:

Câu hỏi

 • Bài 1 (trang 76 SGK Đại số 11): Nêu quy tắc cộng, cho ví dụ…

 • Bài 2 (trang 76 SGK Đại số 11):Nêu quy tắc nhân, kèm ví dụ…

 • Bài 3 (trang 76 SGK Đại số 11):Phân biệt sự khác nhau giữa các công thức…

 • Bài 4 (trang 76 SGK Đại số 11):Có bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số…

 • Bài 5 (trang 76 SGK Đại số 11):Phân công ngẫu nhiên ba bạn nam và…

 • Bài 6 (Trang 76 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa sáu bi trắng và bốn bi đen,  …

 • Bài 7 (trang 77 SGK Đại số 11):Tung xúc xắc ba lần. Độ chính xác…

 • Bài 8 (Trang 77 SGK Đại Số 11): lục giác đều abcdef. Viết chữ a, b, …

 • Bài 9 (trang 77 SGK Đại số 11):Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất…

  Nhiều bài tập

  • Bài 10 (trang 77 SGK Đại số 11): Rút hai quân bài từ một bộ bài…

  • Bài 11 (trang 77 SGK Đại số 11):Năm người ngồi xung quanh…

  • Bài 12 (trang 77 SGK Đại số 11):Tung xúc xắc hai lần…

  • Bài 13 (trang 77 SGK Đại số 11):Từ một hộp, lấy ba bi trắng và hai…

  • Bài 14 (trang 77 SGK Đại số 11):Tung ba con súc sắc. Xác suất xuất hiện điểm…

  • Bài 15 (trang 78 SGK Đại số 11):Bốn lần tung đồng xu chẵn và cân đối…

   Câu hỏi bổ sung Toán 11 Đại số Chương 2 & 3:

   • Đánh giá Chương Hai
   • Bài 1: Quy nạp toán học
   • Bài 2: Dãy
   • Bài 3: Phụ gia
   • Bài 4: Số nhân
   • Ngân hàng đề thi lớp 11 tại

    khoahoc.vietjack.com

    • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
    • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm với 11 đáp án chi tiết
    • Gần 40.000 Câu hỏi và Đáp án trắc nghiệm Vật lý 11
    • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.