Lời Giải Trọn Bộ Bài 10 Bài 4 Của Cả 3 Cuốn Sách Mới Kết Nối Kiến Thức, Cánh Diều, Tầm Nhìn Sáng Tạo Và Chi Tiết Giúp Học Sinh Lớp 10 Trả Lời Câu Hỏi Và Hoàn Thành Bài Tập Hóa Học 10 Bài 4 Một Cách Dễ Dàng .

Giải được 4 trên 10 bài trong cả 3 cuốn sách

Giải 10 Bài 4: Ôn tập Chương 1 – Kết nối tri thức

Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 27

Hai. Bài tập (tr. 27)

 • Câu 1 trang 27 sgk hóa học 10: Số hạt proton, nơtron, electron của k là….

  Xem giải pháp

 • Câu hỏi 2 Hóa học 10 trang 27: Nguyên tử nào sau đây có 3 electron ở lớp ngoài cùng? ….

  Xem giải pháp

 • Câu 3 trang 27 sgk hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố kali có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, kali có số obitan….

  Xem giải pháp

  • Câu 4 trang 27 sgk hóa học 10:Cấu hình electron của nguyên tố natri (z = 11) là….

   Xem giải pháp

  • Câu 5 trang 27 sgk hóa học 10:Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử x là 58. Số hạt mang điện….

   Xem giải pháp

  • Câu 6 trang 27 hóa học 10: z = 17 đối với nguyên tố clo. Hãy cho biết số lớp electron, số lớp electron trong lớp….

   Xem giải pháp

  • Câu 7 trang 27 sgk hóa học 10:Vanadi (v) có nguyên tử khối trung bình là 50,94. Nguyên tố v có 2 đồng vị….

   Xem giải pháp

  • Câu 8 trang 27 sgk hóa học 10: cấu hình electron của: ….

   Xem giải pháp

  • Câu 9 trang 27 sgk hóa học 10:Nguyên tố x được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, bền ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:….

   Xem giải pháp

  • Câu 10 trang 27 sgk hóa học 10:Một nguyên tử của nguyên tố x có tổng số hạt cơ bản là 49 hạt (proton, electron, nơtron)….

   Xem giải pháp

   Giải bài tập hóa học lớp 10 gắn kiến ​​thức với đời sống hay:

   • Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

   • Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm

   • Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong chu kì

    Giải 10 Câu 4: Mô hình nguyên tử và quỹ đạo nguyên tử-diều

    • mở đầu trang 21 hóa học 10: Trong lịch sử thuyết mô hình nguyên tử, có mô hình hành tinh của nguyên tử….

     Xem giải pháp

     Tôi. Mô hình nguyên tử

     • Câu hỏi 1 trang 21 Hóa học 10: Electron di chuyển từ lớp vỏ lõi gần đến lớp vỏ lõi xa….

      Xem giải pháp

     • Bài tập trang 22 Hóa học 10: Dựa vào mẫu nguyên tử Rutherford-Bohr….

      Xem giải pháp

     • Câu 2 Hóa học 10 trang 23: Theo em xác suất tìm thấy electron trong tổng…

      Xem giải pháp

      Hai. Quỹ đạo nguyên tử

      • Hóa học 10 trang 23 câu hỏi 3: Khái niệm cái ao bắt nguồn từ mô hình Rutherford….

       Xem giải pháp

      • Câu 4 Hóa học 10 trang 23:Chọn phát biểu đúng về electron s … .

       Xem giải pháp

       Bài tập (trang 25)

       • Bài 1, trang 25, Hóa học 10: Phát biểu nào sau đây là đúng về mô hình Rutherford-Bohr? ….

        Xem giải pháp

       • Bài 2 trang 25 sgk Hóa học 10: Nguyên tử li (z = 3) có 2 electron ở lớp vỏ k và 1 electron ở lớp l.. ..

        Xem giải pháp

       • Bài 3 trang 25 sgk Hóa học 10:Dùng mô hình Rutherford-Bohr, hãy phát biểu rằng khi electron của nguyên tử h ….

        Xem giải pháp

       • Bài 4, tr 25, Hóa học 10: Từ khái niệm “ obitan nguyên tử là vùng không gian bao quanh hạt nhân nguyên tử…”.

        Xem giải pháp

       • Hóa học 10 Bài 5 Trang 25:Trả lời các câu hỏi sau về mô hình Rutherford….

        Xem giải pháp

        Giải bài tập thả diều hóa học lớp 10:

        • Bài 5: Lớp, lớp con và cấu hình electron

        • Bài 6: Cấu trúc của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

        • Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của từng nguyên tố, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một khoảng thời gian và trong một nhóm

         Giải 10 Câu 4: Cấu trúc vỏ electron-Tầm nhìn sáng tạo của nguyên tử

         Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 26

         • Mở trang 26 SGK Hóa 10:Trong nguyên tử, sự chuyển động của các electron….

          Xem giải pháp

          1. Chuyển động của electron trong nguyên tử

          • Hóa học 10 Câu 1 trang 26: Quan sát hình 4.1 và 4.2 rồi so sánh sự giống và khác nhau….

           Xem giải pháp

           Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 27

           • Sử dụng Hóa học 10 trang 27:Hệ mặt trời gồm có mặt trời và các thiên thể ở trung tâm….

            Xem giải pháp

           • Hóa 10 Câu 2 trang 27: Quan sát hình 4.3 và phân biệt khái niệm đám mây electron….

            Xem giải pháp

           • Câu hỏi 3 Hóa học 10 trang 27: Hãy chứng tỏ khái niệm obitan nguyên tử xuất phát từ mô hình nguyên tử của Rutherford….

            Xem giải pháp

           • Hóa học 10 trang 27 Câu 4: Quan sát hình 4.4 và cho biết điểm giống và khác nhau….

            Xem giải pháp

            Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 28

            2. Lớp vỏ và lớp vỏ điện tử

            • Hóa 10 Câu 5 trang 28:Quan sát hình 4.5, nêu nhận xét về cách gọi tên lớp vỏ electron….

             Xem giải pháp

            • Hóa học 10 trang 28 câu 6: Từ hình 4.5, hãy chỉ ra lực hút của hạt nhân đối với electron có lớp vỏ lớn nhất….

             Xem giải pháp

            • Câu hỏi 7 Hóa học 10 trang 28: Quan sát hình 4.6 và nhận xét số lượng các nhóm con trong các nhóm từ 1 đến 4….

             Xem giải pháp

             3. Sắp xếp điện tử nguyên tử

             Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 29

             • Hóa 10, Trang 29, Câu 8:Quan sát hình 4.7, nhận xét về chiều tăng năng lượng của electron….

              Xem giải pháp

              Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 30

              • Câu hỏi 9 Hóa học 10 trang 30: Quan sát hình 4.8, cho biết cách biểu diễn 2 electron trên một obitan….

               Xem giải pháp

              • Hóa 10, trang 30, câu hỏi 10: Quan sát hình 4.9, cho biết nguyên tử oxi có bao nhiêu electron….

               Xem giải pháp

               Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 31

               • Hóa 10 trang 31 câu 11:Dựa vào bảng 4.1, hãy cho biết mối quan hệ giữa số lớp vỏ và số lớp electron….

                Xem giải pháp

               • Bài tập trang 31 Hóa học 10: Nguyên tử nitơ có 2 lớp vỏ electron gồm 2 phân lớp s và 1 phân lớp p….

                Xem giải pháp

               • Câu hỏi 12 Hóa 10 trang 31: Quan sát hình 4.10 và nhận xét số electron độc thân trong mỗi trường hợp….

                Xem giải pháp

               • Câu 13 trang 31 Hóa học 10: Hãy nêu cách phân bố các electron trên các obitan sao cho số electron độc thân là lớn nhất….

                Xem giải pháp

               • Bài tập trang 31 Hóa học 10:Trường hợp (a) và (b) nào sau đây có phân phối….

                Xem giải pháp

                Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 32

                • Câu 14 trang 32 Hóa học 10: Cấu hình electron của nguyên tử cho biết gì? ….

                 Xem giải pháp

                • Bài tập trang 32 Hóa học 10: Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nhôm (z = 13)….

                 Xem giải pháp

                 Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 33

                 • Hóa 10 trang 33 câu 15: Quan sát bảng 4.2, cho biết dựa vào cơ sở nào mà ta dự đoán được photpho….

                  Xem giải pháp

                 • áp dụng trang 33 hóa học 10:Liti là nguyên tố đa năng được dùng để chế tạo…

                  Xem giải pháp

                  Bài giải Hóa học lớp 10 Trang 34

                  Bài tập (trang 34)

                  • Bài 1 trang 34 Hóa học 10: Biểu diễn electron theo obitan 2p lớp con….

                   Xem giải pháp

                  • Poster 2 trang 34 Hóa học 10:Nguyên tố x có 2 lớp electron và lớp thứ 2 có 6 electron….

                   Xem giải pháp

                  • Hoá 10 Bài 3 Trang 34:Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố nào….

                   Xem giải pháp

                  • Hoá 10 Bài 4 Trang 34: Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố: Cacbon (z = 6)….

                   Xem giải pháp

                   Giải bài tập hóa học lớp 10 bằng cách nhìn sáng tạo:

                   • Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

                   • Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất, thành phần và hợp chất của nguyên tử nguyên tố trong chu kỳ và nhóm

                   • Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

                    archive: giải bài tập 4 môn hóa học lớp 10

                    Có đáp án bài tập lớp 10 trong sách mới:

                    • (MỚI)Đáp án kiến ​​thức kết nối bài tập về nhà lớp 10
                    • (MỚI) các bài giải bài tập về chân trời sáng tạo lớp 10
                    • (Mới)Giải pháp cho Diều lớp 10
                    • khoahoc.vietjack.comNgân hàng đề thi vào lớp 10

                     • 7500 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
                     • 5000 câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết cho 10 câu
                     • Gần 4000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 10

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.