Bài tập 1 §5. Trường hợp đồng dư thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc (g.c.g), Chương 2 – Hình tam giác, SGK Toán 7 I. Nội dung Giải bài 36 37 38 trang 123 124 SGK Toán 7 Tập 1 Các công thức, lý thuyết và phương pháp giải bài tập hình học trong SGK Toán được tích hợp nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 7.

Lý thuyết

1. Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề nhau

Để vẽ được tam giác abc, tổng độ của hai góc cho trước phải nhỏ hơn \({180^0}\)

2. Trường hợp cạnh-góc đều

Hai tam giác bằng nhau nếu một cạnh và hai góc kề bù của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề bù của tam giác kia.

3. hậu quả

Hậu quả 1:

Các tam giác vuông bằng nhau nếu các cạnh và các góc nhọn kề của tam giác vuông này bằng các cạnh và các góc nhọn kề của tam giác vuông kia.

Hậu quả 2:

Các tam giác vuông bằng nhau nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia.

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập 1 SGK Toán 7 trang 36, 37, 38, 123, 124. Các em vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi giải bài!

Bài tập 1

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn lời giải bài tập phần Hình học 7 đầy đủ và lời giải chi tiết trang 36 37 38 trang 123 124 SGK Toán Tập 1 Bài 5. Chương 3 Trường hợp tương đương thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc (g.c.g) – tam giác để các bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

1. Giải bài 36 trang 123 sgk toán 7 tập 1

Trên Hình 100, chúng ta có $oa = ob$, $\widehat{oac} = \widehat{obd}$.

Chứng minh rằng $ac = bd$.

Giải pháp:

Xét hai hình tam giác $oac$ và $obd$:

$\widehat{o}$ trung bình

$oa = ob(gt)$

$\widehat{oac}$ = $\widehat{obd}$ (gt)

Vậy $\delta$ oac = $\delta$ obd (g-c-g)

Suy ra $ac = bd$ (dpcm)

2. Giải bài 37 trang 123 sgk toán 7 tập 1

Trong mỗi hình 101, 102, 103, các tam giác nào bằng nhau? Tại sao?

Lưu ý: Trong một bài toán, khi không ghi đơn vị độ dài, ta quy định rằng các độ dài có cùng đơn vị,

Giải pháp:

– Hình 101: Tam giác $def$ có:

$\widehat{d}$ + $\widehat{e}$ + $\widehat{f}$ = $180^0$

⇒ $\widehat{e}$ = $180^0$ – ($\widehat{d}$ + $\widehat{f}$)

= $180^0$ – ($80^0$ + $60^0$) = $40^0$

Hãy xem xét hai hình tam giác $def$ và $bca$:

$\left.\begin{matrix}\widehat{d} = \widehat{b} = 80^0 \\ de = bc = 3 \\ \widehat{e} = \widehat{c} = 40^0 \end{matrix}\right\}$

⇒ $\delta def = \delta bac (g-c-g)$

– Hình ảnh 102: Tam giác $klm$ có:

$\widehat{k}$ + $\widehat{l}$ + $\widehat{m}$ = $180^0$

⇒ $\widehat{l}$ = $180^0$ – ($\widehat{k}$ + $\widehat{m}$)

= $180^0$ – ($80^0$ + $30^0$) = $70^0$

Xét hai tam giác $klm$ và $hig$:

$\left.\begin{matrix}\widehat{m} = \widehat{g} = 30^0 \\ lm = gi = 3 \\ \widehat{l} \neq \widehat{i} \end{matrix}\right\}$

⇒ $\delta klm \neq \delta hgi.$

– Hình ảnh 103:

Tam giác $nqr$ có: $\widehat{qnr}$ = $80^0$

Tam giác $rpn$ và $\widehat{prn}$ = $80^0$

Xét hai hình tam giác $nqr$ và $rpn$:

$\left.\begin{matrix}\widehat{nrq} = \widehat{rnp} = 40^0 \\ cạnh rn chung \\ \widehat{qrn} = widehat{nrp} = 80^0 \end{matrix}\right\}$

⇒ $\delta nqr = \delta rpn (g-c-g)$

3. Giải bài 38 trang 124 SGK Toán 7 Tập 1

Trong Hình 104, chúng ta có $ab // cd, ac // bd$. Chứng minh rằng $ab = cd, ac = bd.$

Giải pháp:

Ta có:

$\left.\begin{matrix} ab // cd (gt) \\ \widehat{a_1}\, nên \, le\, trong\, với \widehat {d_1} \end{matrix}\right\}$

⇒ $\widehat{a_1}$ = $\widehat{d_1}$ (1)

Ta có:

$\left.\begin{matrix} ab // cd (gt) \\ \widehat{a_2}\, nên \, le\, trong\, với \widehat {d_2} \end{matrix}\right\}$

⇒ $\widehat{a_2}$ = $\widehat{d_2}$ (2)

Hãy xem xét hai hình tam giác $acd$ và $dba$:

$\left.\begin{matrix}\widehat{a_1} = \widehat{d_1} (cmt) \\ bên cạnh quảng cáo bình thường\\ \widehat{a_2} = widehat{d_2} (cmt) \end{matrix}\right\}$

⇒ $\delta acd = \delta dba (g-c-g)$

Suy ra $ab = cd và ac = bd$(dpcm)

Trước:

 • Giải bài 33 34 35 tr.123 SGK Toán 7 tập 1
 • Tiếp theo:

  • Bài tập 2: Giải bài 39 40 41 42 trang 124 SGK Toán 7 Tập 1
  • Luyện tập Ba trường hợp bằng nhau của tam giác: Giải bài 43 44 45 trang 125 SGK Toán 7 Tập 1
  • Xem thêm:

   • Câu hỏi khác 7
   • Học tốt vật lý lớp 7
   • Học tốt môn sinh học lớp 7
   • Học tốt ngữ văn lớp 7
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 7
   • Học tốt môn địa lý lớp 7
   • Học tốt tiếng Anh lớp 7
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 7 thí điểm
   • Học tốt môn tin học lớp 7
   • Học chăm chỉ gdcd lớp 7
   • Chúc các em thành công trong công việc Sách Giáo Khoa Toán 7 Phần Đính Kèm 36 37 38 Trang 123 124 SGK Toán 7 Tập 1!

    “Môn thể thao nào đã khó giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.