Cách giải §5. Diện tích xung quanh của cột, chương 4 – Cột – Hình chóp, SGK Toán 8 Tập 2. Nội dung giải bài 23 24 25 26 trang 111 112 SGK Toán 8 Tập 2 bao gồm tổng hợp các công thức, lý thuyết và các phương pháp giải bài tập hình học trong SGK Toán 8 giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 8.

Lý thuyết

1. Công thức tính diện tích ngoại vi

Diện tích xung quanh của một cột bằng tổng diện tích các cạnh: $s_{xq} = 2p.h$

(trong đó: p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao)

Diện tích cột bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

2. Tổng diện tích cột

Diện tích toàn phần của một lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy của nó.

Sau đây là hướng dẫn trả lời của bài học này để các bạn tham khảo. Vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời!

Câu hỏi

SGK Toán 8 Tập 2 Trang 110 Đáp án

Quan sát sự nở ra của lăng kính (h.100)

– Độ dài cạnh của hai đáy là bao nhiêu?

– Diện tích mỗi hình chữ nhật là bao nhiêu?

– Tổng diện tích của ba hình chữ nhật là bao nhiêu?

Trả lời:

– Độ dài cạnh của hai đáy là: \(2,7 cm; 1,5 cm; 2 cm\).

– Diện tích mỗi hình chữ nhật là:

\(3. 2.7 = 8.1\,cm^2\)

\(3. 1,5 = 4,5(cm^2)\);

\(3.2 = 6(cm^2)\).

– Tổng diện tích của cả ba hình chữ nhật là: \(8,1 + 4,5 + 6 = 18,6\;(cm^2)\)

Dưới đây là hướng dẫn giải bài 23, 24, 25, 25, 26, 111, 112, 112 SGK toán 8 tập 2. Mời các em đọc kỹ câu hỏi trước khi giải!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn lời giải đầy đủ phần bài tập Hình học 8 và lời giải chi tiết trang 23 24 25 26 trang 111 112 SGK Toán Tập 2 Bài 5. Chương thứ tư là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng – lăng trụ đứng – hình chóp đều, mời các bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

1. Giải bài 23 trang 111 sgk toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau (h.102):

Giải pháp thay thế:

a) Ảnh bên trái:

Diện tích xung quanh của cột là:

\(2.(3+ 4) 5 = 70 (cm^2) \)

Tổng diện tích các cột là:

\(70 + 2.3.4.= 94(cm^2) \)

b) Đúng:

\( \triangle abc \)vuông tại \(a \rightarrow bc^2 = ab^2 + ac^2 = 9 + 4 = 13\)

\( \rightarrow bc = \sqrt{13} (cm) \)

Diện tích xung quanh của cột là:

\( ( 2 + 3 + \sqrt{13} ).5 = 25 + 5\sqrt{13} (cm^2 )\)

Tổng diện tích các cột là:

\( 25 + 5\sqrt{13} + 2(\dfrac{1}{2}. 2.3) \)

\(= 25 + 5\sqrt{13} + 6= 31 + 5\sqrt{13}(cm^2 ) \)

2. Giải bài 24 trang 111 SGK Toán 8 tập 2

Hãy quan sát lăng trụ đứng tam giác (h.103), rồi điền các số thích hợp vào bảng dưới đây:

Giải pháp thay thế:

Theo công thức: $s_{xq}=2p.h$ trong đó p là nửa chu vi, h là chiều cao, điền các số vào bảng:

♦ Cột 1:

Chu vi đáy là: \(c=5+6+7=18 \;cm\)

\({s_{xq}} = 18.10 = 180\;cm^2\)

♦ Cột 2:

Độ dài cạnh thứ ba của tam giác đáy là\(c=9-3-2=4\)

\({s_{xq}} = 9,5 = 45\;cm^2\)

♦ Cột 3:

Chu vi đáy là \(c=12+15+13=40\;cm\)

Chiều cao là: \(h = \dfrac{{{s_{xq}}}}{{c}} = \dfrac{{80}}{{40}} = 2\;cm )

♦ Cột 4:

Độ dài cạnh còn lại của tam giác là: \(b=21-7-6=8\;cm\)

Chiều cao là: \(h = \dfrac{{{s_{xq}}}}{c} = \dfrac{{63}}{{21}} = 3\;cm\ )

3. Giải bài 25 trang 111 SGK Toán 8 tập 2

Lịch bàn có dạng cột và \(acb\) là tam giác cân (h.104).

a) Vẽ thêm các nét ẩn, tô chữ vào các đỉnh và cho biết các cạnh \(ac\) song song với ?

b) Tính diện tích tấm bìa dùng để làm lịch như trên.

Giải pháp thay thế:

a) cạnh \(ac\) song song với cạnh \(a’c’.\)

b) Diện tích thẻ của tờ lịch trên là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng.

Tam giác \(abc\) là tam giác cân nên chu vi tam giác \(abc\) là:

\(15.2+8=38\;cm\)

Diện tích xung quanh của cột trên là:

\( 38. 22 = 836\;(cm^2 ) \)

Vậy diện tích bìa của tờ lịch đã làm ở trên là \(836cm^2 \).

4. Giải bài 26 trang 112 sgk toán 8 tập 2

a) Từ phần kéo dài (h.105) có thể gấp các cạnh lại để được bản sàn lăng trụ đứng không? (Các tứ giác trong hình là hình chữ nhật).

b) Trong một đồ thị gấp khúc, hãy xét xem mệnh đề nào sau đây là đúng?

– Cạnh \(ad\) vuông góc với cạnh \(ab\).

– \(ef\) và \(cf\) là hai cạnh vuông góc với nhau.

– cạnh \(de\) và cạnh \(bc\) vuông góc với nhau.

– Hai đáy \((abc)\) và \((def)\) nằm trên hai mặt phẳng song song.

– Mặt phẳng \((abc)\) song song với mặt phẳng \((acfd)\).

Giải pháp thay thế:

a) Mở rộng cạnh bên, ta có thể gập dọc theo cạnh bên để được hình lăng trụ đứng.

b)Phát biểu đúng:

– Cạnh \(ad\) vuông góc với cạnh \(ab\).

– \(ef\) và \(cf\) là hai cạnh vuông góc với nhau.

– Hai đáy \((abc)\) và \((def)\) nằm trên hai mặt phẳng song song.

Trước:

 • Giải bài 19 20 21 22 trang 108 109 SGK Toán 8 Tập 2
 • Tiếp theo:

  • Giải bài 27 28 29 30 trang 113 114 SGK Toán 8 Tập 2
  • Xem thêm:

   • Câu hỏi khác 8
   • Học tốt vật lý lớp 8
   • Học tốt môn sinh học lớp 8
   • Học tốt ngữ văn lớp 8
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 8
   • Học tốt môn địa lý lớp 8
   • Học tốt tiếng Anh lớp 8
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 8 thí điểm
   • Học Tin học lớp 8
   • Học chăm chỉ môn gdcd lớp 8
   • Chúc các bạn tham khảo và giải tập 2 SGK toán 8 bài 23 24 25 26 trang 111 112 SGK toán 8 thành công!

    “Môn thể thao nào đã khó giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.