Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại, Hướng dẫn giải SGK Hóa học 9. Nội dung giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 Trang 51 SGK Hóa học 9 bao gồm đầy đủ các lý thuyết lí thuyết, công thức, phương trình hóa học, các chuyên đề hóa học,… Luyện thi đại học.

Lý thuyết

Tôi. Phản ứng của kim loại và phi kim

1. Phản ứng với oxy

Hầu hết các kim loại (trừ vàng, bạch kim, bạc…) phản ứng với oxy ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ cao để tạo thành oxit.

2. Phản ứng với các phi kim loại khác (cl.,, s,…)

Nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim tạo thành muối.

Hai. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit

Nhiều kim loại tác dụng với dung dịch axit (hcl,…) tạo thành muối và khí hiđro.

Ba. Kim loại tác dụng với dung dịch muối

Các kim loại mạnh hơn (trừ na, k, ba…) tác dụng với muối của kim loại yếu hơn tạo thành muối và kim loại mới.

Sau đây là hướng dẫn giải Bài 9 trang 51 SGK Hóa học 1 2 3 4 5 6 7. Các em vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi giải bài!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập hóa học 9 có lời giải và đáp án chi tiết sgk hóa học 9 Bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 để các bạn tham khảo. Chi tiết đáp án và lời giải từng bài tập theo dõi:

1. Giải bài 1 SGK Hóa học 9 trang 51

Nêu tính chất hóa học của kim loại? Cho ví dụ và viết phương trình hóa học minh họa cho kim loại magie.

Trả lời:

Kim loại có những tính chất hóa học sau:

– Phản ứng với oxi.

Ví dụ: 2mg +o2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2mgo

– Tác dụng với phi kim khác

Ví dụ: mg + cl2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) mgcl2

– Phản ứng với dung dịch axit

Ví dụ: mg +2 hcl → mgcl2 + h2↑

– Tác dụng của dung dịch muối

Ví dụ: mg + cuso4 → mgso4 + cu

2. Giải bài 2 trang 51 SGK hóa học 9

Viết phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:

a) …………. + hcl \(\xrightarrow{{}}\) mgcl2 + h2;

b) ……… + agno3 \(\xrightarrow{{}}\) cu(no3)2 + ag;

c) ……… + ………… \(\xrightarrow{{}}\) zno;

d) …….. + cl2 \(\xrightarrow{{}}\) cucl2

e)…….+ s → k2s.

Giải pháp thay thế:

a) mg + 2hcl → mgcl2 + h2 ↑

b) cu + 2agno3 → cu(no3)2 + 2ag↓

c) 2zn + o2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2zno

d) cu + cl2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) cucl2

e) 2k + s → k2s.

3. Giải bài 3 trang 51 SGK Hóa học 9

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau:

a) Kẽm + axit sunfuric loãng;

b) Kẽm + dung dịch bạc nitrat;

c) natri+lưu huỳnh;

d) Canxi + Clo.

Giải pháp thay thế:

Công thức hóa học

a) zn + h2so4 → znso4 + h2

b) zn + 2agno3 → zn(no3)2 + 2ag ↓

c) 2na + s → na2s

d) ca + cl2 \(\xrightarrow{{{t^0}}\) cacl2

4. Giải bài 4 trang 51 SGK Hóa học 9

Theo tính chất hóa học của kim loại, viết phương trình hóa học biểu thị sự chuyển hóa sau:

Giải pháp thay thế:

1) mg +cl2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) mgcl2

2) 2mg + o2 \(\xrightarrow{{{t^0}}\) 2mgo

3) mg + h2so4 loãng → mg so4 + h2↑

4) mg + 2 agno3 → mg(no3)2 + 2ag↓

5) mg + s → mg ↓

5. Giải bài 5 trang 51 SGK Hóa học 9

Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hóa học khi:

a) Đốt cháy dây dẫn trong khí clo.

b) Cho đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch cucl2.

c) Nhúng miếng kẽm vào dung dịch cus04.

Giải pháp thay thế:

a)Hiện tượng: Sắt nóng chảy, phát ra các hạt sáng và fecl3 có màu nâu đỏ.

2fe + 3cl2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2fecl3

b) Hiện tượng: Thanh sắt nóng dần ra, sinh ra kim loại màu đỏ bám vào đinh sắt, dung dịch màu xanh lam chuyển dần màu.

fe + cucl2 → fecl2 + cu↓ (đỏ)

c) Hiện tượng: vảy kẽm tan dần đến hết, màu xanh của dung dịch cuso4 nhạt dần, xuất hiện kim loại màu đỏ.

zn + cuso4 → znso4 + cu↓ (đỏ)

6. Trả lời bài 6 SGK Hóa học 9 trang 51

Ngâm lá kẽm trong 20 gam dung dịch đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Giải pháp thay thế:

Ta có:

mcuso4 = 20.0.1 = 2(g)

⇒ ncuso4 = 0,0125 (mol)

pthh: zn + cuso4 ⇒ znso4 + cu ↓

1 nốt ruồi 1 nốt ruồi 1 nốt ruồi

0,0125 Nốt ruồi 0,0125 Nốt ruồi 0,0125 Nốt ruồi

⇒ mzn = n.m = 0,0125. 65 = 0,81 (gam)

⇒ mznso4 = n.m = 0,0125. 161= 2,01 (gam)

Ta có:

sau phản ứng mdd = mdd cuso4 + mzn – giải phóng mcu

Nồng độ phần trăm của dung dịch znso4 là:

c% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)

7.Giải bài tập 7* tr.51 SGK Hóa học 9

Ngâm lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho đến khi đồng không tan nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, sấy khô, đem cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng 1,52 gam. Xác định nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả sử toàn bộ lượng bạc thoát ra đều bám vào lá đồng).

Giải pháp thay thế:

Phương trình hóa học:

\(cu + {\rm{ }}2agn{o_3} \to cu{({o_3})_2} + 2ag{\rm{ }} \downarrow \)

Theo pthh:

Phản ứng của 1 mol cu ​​với 2 mol agno3 làm khối lượng tăng thêm 152 gam

x mol cu ​​phản ứng với 2x mol agno3 thì khối lượng tăng 1,52 gam

Suy luận:

\(\rightarrow x = {1,52\over 152}=0,01\, (mol)\)

\( \rightarrow {n_{agn{o_3}}} = 2.0,01=0,02{\rm{ }}\left( {mol} \right)\)

Nồng độ dung dịch agno3:

\(c{m_{agn{o_3}}} = {n \over v} = {\rm{ }}{{0,02} \over {0,02}} = 1 left( m \phải)\)

Trước:

 • Trang 1 2 3 4 5 Trang 48 SGK Hóa học 9 Hướng dẫn giải
 • Tiếp theo:

  • Hướng dẫn giải 1 2 3 4 5 Trang 54 SGK Hóa học 9
  • Xem thêm:

   • Giải các bài toán hóa học lớp 9 khác
   • Học tốt môn toán lớp 9
   • Học tốt vật lý lớp 9
   • Học tốt môn sinh học lớp 9
   • Học tốt ngữ văn lớp 9
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 9
   • Học tốt môn địa lý lớp 9
   • Học tốt tiếng Anh lớp 9
   • Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
   • Học tốt tin học lớp 9
   • Học tốt GDCD lớp 9
   • Trên đây là hướng dẫn Giải bài trang 1 2 3 4 5 6 7 51 SGK Hóa 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm tốt bài kiểm tra hóa học lớp 9!

    “Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.