Giải vở bài tập Toán 9 trang 11, 12 mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Câu hỏi này là lời giải kèm theo hoặc lời giải các bài tập trong SGK Toán 9. Dành cho thầy cô và học sinh tham khảo, so sánh tìm lời giải đúng, chuẩn bị đầy đủ cho việc tiếp thu và giảng dạy bài mới hiệu quả .

Bài tập trang 11 và 12

Bài giảng 11 (SGK Toán 9, Tập 1, Trang 11):

Đếm:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Giải pháp thay thế:

= 4,5 + 14:7 = 20 + 2 = 22

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

= 36 : 18 – 13 = – 11

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài giảng 12 (SGK Toán 9, Tập 1, Trang 11):

Tìm x sao cho mỗi nghiệm sau đại diện cho:

Giải pháp thay thế:

2x + 7 0 2x -7

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

-3x + 4 0 -3x -4

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 13 (SGK Toán 9, Tập 1, Trang 11):

Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Giải pháp thay thế:

a) 2√a2 – 5a = 2|a| – 5a

= -2a – 5a = -7a (vì a < 0 nên |a| = -a)

b) 25a2 + 3a = 5|a| + 3a = 5a + 3a = 8a

(|a| = a vì a 0)

c) √9a4 + 3a2 = √(3a2)2 + 3a2

= |3a2| + 3a2 = 3a2 + 3a2 = 6a2

(vì |3a2| = 3a2 với mọi a2 ≥ 0)

d) 5√4a6 – 3a3 = 5√(2a3)2 – 3a3

= 5|2a3| – 3a3

Với < 0 thì |2a3| = – 2a3 nên

5|2a3| – 3a3 = -10a3 – 3a3 = -13a3

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 14 (SGK Toán 9, Tập 1, Trang 11):

Bao thanh toán:

a) x2 – 3 ; b) x2 – 6

c) x2 + 2√3 x + 3 ; d) x2 – 2√5 x + 5

Mô tả: Sử dụng kết quả:

Với a ≥ 0 thì a = (√a)2

Giải pháp thay thế:

a) x2 – 3 = x2 – (√3)2 = (x – √3)(x + √3)

b) x2 – 6 = x2 – (√6)2 = (x – √6)(x + √6)

c) x2 + 2√3 x + 3 = x2 + 2√3 x + (√3)2

= (x + 3)2

d) x2 – 2√5 x + 5 = x2 – 2√5 x + (√5)2

= (x – 5)2

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 15 (SGK Toán tập 1, tr. 11):

Giải phương trình sau:

a) x2 – 5 = 0 ; b) x2 – 2√11 x + 11 = 0

Giải pháp thay thế:

a) x2 – 5 = 0 ⇔ x2 = 5 ⇔ x1 = √5; x2 = -√5

Vậy phương trình có hai nghiệm x1 = √5; x2 = -√5

Hoặc:

x2 – 5 = 0 ⇔ x2 – (√5)2 = 0

⇔(x – 5)(x + 5) = 0

hoặc x – 5 = 0 x = 5

Hoặc x + 5 = 0 x = -√5

b) x2 – 2√11 x + 11 = 0

⇔ x2 – 2√11 x + (√11)2 = 0

⇔(x – 11)2 = 0

⇔ x – 11 = 0 x = 11

Vậy nghiệm của phương trình là x = 11.

Bài 16 (SGK Toán 9, Tập 1, Trang 12):

Đố vuiTìm bằng chứng sai sau đây về câu “Một con muỗi nặng bằng một con voi”:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Giả sử con muỗi nặng m (gam) và con voi nặng v (gam). Chúng tôi có:

m2 + v2 = v2 + m2

Cộng -2mv vào cả hai vế, ta được:

m2 – 2mv + v2 = v2 – 2mv + m2

Hoặc (m – v)2 = (v – m)2.

Lấy căn bậc hai mỗi vế của phương trình trên, ta được:

(m – v)2 = √(v – m)2

Do đó m – v = v – m

Từ đó ta có 2m = 2v suy ra m = v. Vì vậy, một con muỗi nặng bằng một con voi (!).

Giải pháp thay thế:

Lỗi là: sau khi lấy căn cả 2 vế (m – v)2 = (v – m)2 ta phải ra kết quả |m – v| = |v – m| chứ không phải m – v = v – m (Theo hằng đẳng thức √a2 = |a|.

Vì vậy, không thể nào một con muỗi nặng bằng một con voi được.

Ngoài ra, các em học sinh và thầy cô có thể liên tục cập nhật thêm nhiều tài liệu bổ ích ở tất cả các môn học trên website của chúng tôi.

►►Nhấn ngay nút Tải xuống bên dưới để tải tài liệu hướng dẫn giải bài tập toán lớp 9 sgk tập 1 trang 11 12 bài tập pdf đầy đủ và miễn phí!

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.