Bài 10 toán 8 tập 2

Video Bài 10 toán 8 tập 2

bài 10 trang 12 sgk toán 8 tập 2

Bạn Đang Xem: Giải bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 12, 13 sgk toán 8 tập 2

Tìm lỗi và sửa các giải pháp sau:

a) 3x – 6 + x = 9 – x b) 2t – 3 + 5t = 4t + 12

; 3x + x – x = 9 – 6 2t + 5t – 4t = 12 -3

;3x = 3 3t = 9

;x=1t=3.

Xem Thêm: Cảm nhận bài thơ “Không ngủ được” (Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn giải pháp:

a) Lỗi trong phương trình thứ hai di chuyển số hạng -6 từ trái sang phải và số hạng -x từ phải sang trái mà không đổi dấu.

Phân tích: 3x – 6 + x = 9 – x

3x + x + x = 9 + 6

5x = 15

x = 3

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 3

b) Đẳng thức thứ hai sai, chuyển số hạng -3 từ trái sang phải không đổi dấu.

Phân tích: 2t – 3 + 5t = 4t + 12

2t + 5t – 4t = 12 + 3

3t = 15

t = 5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất t = 5

Bài 11 Trang 13 SGK Toán 8 Tập 2

Xem Thêm: Lỗ mũi hạt chanh là gì? Tướng số Tốt hay Xấu ở Nam, Nữ

Giải phương trình:

a) 3x – 2 = 2x – 3;b) 3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u;

c) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x); d) -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x);

e) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7; f) \( \frac{3}{2}(x -\frac{5}{4} )-\frac{5}{8}\) = x

Xem Thêm: Cảm nhận bài thơ “Không ngủ được” (Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn giải pháp:

a) 3x – 2 = 2x – 3

⇔ 3x – 2x = -3 + 2

⇔x = -1

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

b) 3 – 4u + 24 + 6u = bạn + 27 + 3u

⇔ 2u + 27 = 4u + 27

Xem Thêm: Thủ đô của nước Trung Quốc là gì? Khám phá vẻ đẹp của đất nước tỷ dân

⇔ 2u – 4u = 27 – 27

⇔ -2u = 0

⇔ u = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất u = 0.

c) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)

⇔ 5 – x + 6 = 12 – 8x

⇔ -x + 11 = 12 – 8x

⇔ -x + 8x = 12 – 11

⇔ 7x = 1

⇔ x = \( \frac{1}{7}\)

Xem Thêm : Là Gì? Nghĩa Của Từ Hồng Trần Là Gì Nhất Định Phải Nhìn Thấu Hồng Trần Là Gì

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = \( \frac{1}{7}\).

d) -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)

⇔ -9 + 12x = -45 + 6x

⇔ 12x – 6x = -45 + 9

⇔ 6x = -36

⇔x = -6

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -6

e) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7

⇔ 0,1 – t + 0,2 = 2t – 5 – 0,7

⇔ -t + 0,3 = 2t – 5,7

⇔ -t – 2t = -5,7 – 0,3

⇔ -3t = -6

⇔ t = 2

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất t = 2

f) \( \frac{3}{2}(x -\frac{5}{4})-\frac{5}{8}\) = x

⇔ \( \frac{3}{2}\)x – \( \frac{15}{8}\) – \( \frac{5}{8} ) = x

⇔ \( \frac{3}{2}\)x – x = \( \frac{15}{8}\) + \( \frac{5}{8 }\)

⇔ \( \frac{1}{2}\)x = \( \frac{20}{8}\)

⇔ x = \( \frac{20}{8}\) : \( \frac{1}{2}\)

⇔x = 5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 5

bài giảng 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Xem Thêm: Lỗ mũi hạt chanh là gì? Tướng số Tốt hay Xấu ở Nam, Nữ

Giải phương trình:

a) \( \frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\); b) \( \frac{10x+3}{12 }=1+\frac{6+8x}{9}\)

c) \( \frac{7x-1}{6}\) + 2x = \( \frac{16 – x}{5}\); d)4(0,5 – 1,5 x) = \(-\frac{5x-6}{3}\)

Xem Thêm: Cảm nhận bài thơ “Không ngủ được” (Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn giải pháp:

a) \( \frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\) ⇔ 2(5x – 2) = 3(5 – 3x)

10 lần – 4 = 15 – 9 lần

10x + 9x = 15 + 4

19x = 19

x = 1

b) \( \frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\) ⇔ \( \frac{3(10x+3) }{36}=\frac{36+4(6+8x)}{36}\)

30x + 9 = 36 + 24 + 32x

30x – 32x = 60 – 9

-2x = 51

⇔ x = \( \frac{-51}{2}\) = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

c) \( \frac{7x-1}{6}\) + 2x = \( \frac{16 – x}{5}\) ⇔ 7x -1 + 12x = 3 (16-x)

7x -1 + 12x = 48 – 3x

19x + 3x = 48 + 1

22x = 49

x = \( \frac{49}{22}\)

Xem Thêm : 10 kiểu tóc tím khói siêu hot, thời thượng nhất năm 2022

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = \( \frac{49}{22}\)

d) 4(0,5 – 1,5x) = \( -\frac{5x-6}{3}\) ⇔ 2 – 6x = \( -\frac{5x-6}{3 }\)

6 – 18x = -5x + 6

-18x + 5x = 0

-13x = 0

x = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

bài 13 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Bạn tọa độ phương trình x(x + 2) = x(x + 3), như trong Hình 2.

Theo bạn, cách giải quyết của bạn đúng hay sai?

Bạn sẽ giải phương trình này như thế nào?

Xem Thêm: Cảm nhận bài thơ “Không ngủ được” (Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn giải pháp:

Bạn đã điều chỉnh sai.

Bạn không thể chia cả hai vế của phương trình đã cho cho x để được phương trình

x + 2 = x + 3.

Đáp án đúng: x(x + 2) = x(x + 3)

x2 + 2x = x2 + 3x

x2 + 2x – x2 – 3x = 0

-x=0

x = 0

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 0

Bài 14 Trang 13 SGK Toán 8 Tập 2

Trong ba số -1; 2 và -3, số nào có nghiệm đúng của mỗi phương trình sau:

|x| = x (1), \({x^2} + 5x + 6 = 0\left( 2 \right)\) , \({6 \ qua {1 – x}} = x + 4\trái( 3\phải)\)

Hướng dẫn:

Trong ba số -1, 2 và -3 thì

+) x = 2 nghiệm đúng của phương trình |x| = x vì |2| = 2 (đúng).

+) Nghiệm đúng của phương trình x = -3 \({6 \over {1 – x}} = x + 4\left( 3 \right)\)

Bởi vì \({\left( { – 3} \right)^2} + 5.\left( { – 3} \right) + 6 = 0\)

\(9 – 15 + 6 = 0\)

0 = 0

+) \(x = – 1\) nghiệm đúng của phương trình \({6 \over {1 – x}} = x + 4\) vì:

\({6 \trên {1 – \left( { – 1} \right)}} = – 1 + 4 \leftrightarrow {6 \trên 2} = 3 \leftrightarrow 3 = 3\)

Bài 15 Trang 13 SGK Toán 8 Tập 2

Một xe máy đi từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc trung bình là 32 km/h. Một giờ sau, một ô tô con cũng khởi hành từ Hà Nội về Hải Phòng cùng đoạn đường với xe máy, với vận tốc trung bình là 48 km/h. Viết phương trình biểu thị thời gian ô tô gặp xe máy x số giờ ô tô bắt đầu xuất phát.

Hướng dẫn:

Gọi x là thời gian ô tô đi (x>0; giờ)

Quãng đường ô tô đi được trong x giờ: 48 x

Quãng đường xe máy đi được trong x giờ: 32x

Vì xe máy khởi hành sớm hơn ô tô 1 giờ nên khi hai ô tô khởi hành cùng nhau thì chúng đã cách nhau 32 km.

Ta có phương trình cần tìm:

48x – 32x = 32

giaibaitap.me

Nguồn: https://dybedu.com.vn
Danh mục: Tin tức & sự kiện

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.