dyb-banner

DYB ‘s Teachers
Where Learning Begins.

Choosing DYB's Teachers

At DYB, we know students learn best from people they love. That's why choosing the right teachers makes all the difference. We seeks out teachers who have years of teaching experience, a warm heart, and a professional appearance. Our teachers are always encouraged to be creative and use their unique personalities to shape our student's learning experiences.

Meet DYB's Teachers

DYB teachers are a group of professionals that display passion in the classroom and work hard to ensure every lesson is a success.

/

Megan Stenz

Bachelor of Arts, University of Wisconsin-Madison

 • Experiences:
 • DYB Korea – LANPUS Kids’ English Kindergarten Teacher 2015-2018

 • Philosophy:
 • Every child has a unique way of learning and understanding the world around them. As a teacher, I hope to accompany each student on the exciting journey of learning a new language, and guide them as they explore new ideas and strategies in a way that best suits their individual strengths.

/

Megan Stenz

Cử nhân tại đại học Wisconsin - Madison

 • Experiences:
 • 3 năm giảng dạy (2015-2018) tại DYB Korea – Lanpus (tiếng anh cho khối mầm non)

 • Philosophy:
 • Mỗi học sinh đều có cách học và cái nhìn riêng về thế giới xung quanh. Là một giáo viên, tôi hy vọng có thể đồng hành cùng mỗi học sinh trên hành trình thú vị của việc học một ngôn ngữ mới. Bên cạnh đó, hướng dẫn các em khám phá ra những ý tưởng , chiến lược mới để các em có thể phát huy tối đa những điểm mạnh của bản thân.

/

Suzanne Gordon

Bachelor of Education, University of Ottawa

 • Experiences:
  • Teacher, DYB – Seoul, South Korea
  • DYB CREO Elementary Coordinator – Seoul, South Korea
  • Public School Teacher, Ottawa Carlton District
 • Philosophy:
 • The word education means “to lead” and “to bring out”. As a teacher, I want to help lead my students to discover the joy and benefits of learning a new language. Every student has their own unique personality, opinions and learning styles.

/

Suzanne Gordon

Cử nhân giáo dục tại đại học Ottawa

 • Experiences:
  • Giáo viên tại DYB Seoul, Hàn Quốc.
  • Điều phối viên cấp tiểu học tại Seoul, Hàn Quốc
  • Giáo viên trường công lập tại Ottawa Carlton District.
 • Philosophy:
 • Từ “Giáo dục” có nghĩa là “hướng dẫn” và “tạo ra”. Là một giáo viên, tôi luôn muốn hướng dẫn những học sinh của mình khám phá được niềm vui và lợi ích của việc học một ngôn ngữ mới . Bởi vì mỗi một học sinh là một cá thể riêng biệt, có những tính cách, quan điểm và cách học khác nhau cho nên tôi luôn đề cao sự sáng tạo và khơi dậy khả năng tìm ẩn bên trong mỗi em.

/

Rhett Ortlipp

Deakin University
Bachelor's of Arts with Distinction from Deakin University Australia

 • Experiences:
  • DYB Korea – English Instructor 3.5 years
 • Philosophy:
 • My role as the teacher is to support each student to learn at their own pace and in their personal style, not to treat the classroom as an individual.

/

Rhett Ortlipp

Cử nhân tại đại học Deakin, Úc

 • Experiences:
  • Giáo viên tại DYB, Hàn Quốc (3.5 năm)
 • Philosophy:
 • Với vai trò là một giáo viên, tôi muốn giúp đỡ mỗi cá nhân có thể học với tiến độ và phương pháp riêng chứ không đánh đồng khả năng của các em.

/

Gabriel Chun-bok Ryan

Bachelor of Arts (B.A.) with Distinction from the University of Bridgeport

 • Experiences:
  • DYB Middle School English Teacher – 8 years experience
  • Worked as a program designer and event planner for DYB Korea
 • Philosophy:
 • I believe learning a language should help you to grow in many ways. I want my students to speak confidently, think deeply, build friendships and find their voice as a person here at DYB.

/

Gabriel Chun-bok Ryan

Cử nhân tại đại học Bridgeport

 • Experiences:
  • Giáo viên trung học cơ sở tại DYB, Hàn Quốc.
  • Thiết kế chương trình và tổ chức sự kiện tại DYB
 • Philosophy:
 • Tôi tin rằng việc học một ngôn ngữ có thể giúp học sinh phát triển về mọi mặt. Tôi muốn học sinh của mình có thể nói một cách tự tin, suy nghĩ sâu hơn, xây dựng được những tình bạn đẹp và tìm được tiếng nói riêng của mình tại DYB.

“Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world”

Nelson Mandela

Anna Giang

Anna Giang

Bachelor at Victoria University

Anna Giang

Anna Giang

Đại học Văn Lang

Maddie Do

Maddie Do

Bachelor at Victoria University

Maddie Do

Maddie Do

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kelly Ho

Kelly Ho

Bachelor at Victoria University

Kelly Ho

Kelly Ho

Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Close Bitnami banner
Bitnami