Giải toán lớp 6 bài 8: Phép chia hết và tính

Video Giải Bài 2.9 Trang 33 SGK Toán 6-Kết Nối Kiến Thức-Thầy Xuân (thầy vietjack)

Giải 2.9 Trang 33 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Tìm x thuộc tập hợp {23; 24; 25; 26} biết rằng 56 – x chia hết cho 8

b) Tìm x thuộc tập hợp {22; 24; 45; 48} biết rằng 60 + x không chia hết cho 6

Giải pháp:

a) Vì 56 – x chia hết cho 8 mà 56 chia hết cho 8 nên chia kém nên x chia hết cho 8

Vì x thuộc tập hợp {23; 24; 25; 26} nên chỉ có 24 chia hết cho 8 nên x = 24

Vậy x 24.

b) Vì 60 + x không chia hết cho 6 mà 60 chia hết cho 6 nên x không chia hết cho 6

Trường hợp x thuộc tập hợp {22; 24; 45; 48} trong đó hai số 22 và 45 không chia hết cho 6 nên x = 22 hoặc x = 45

Vậy x { 22;45 }.

Xem thêm bài tập toán lớp 6 liên hệ kiến ​​thức với cuộc sống hay và chi tiết khác:

 • Câu 1 Trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các kí hiệu chia hết và các kí hiệu không chia hết để thay vào khoảng trắng….

 • Câu 2 Trang 30 Toán Lớp 6 Tập 1:Bạn là hình vuông hay hình tròn a 5 là ước của 15 b 6 là ước của 15….

 • Trang 31 Hoạt động 1 Toán lớp 6 Tập 1: Chia 12 cho các số từ 1 đến 12 và viết tập hợp tất cả các ước của 12….

 • Hoạt động 2 Trang 31 SGK Toán 6 Tập 1:Nhân 8 với 0; 1; 2; … Viết các bội của 8 nhỏ hơn 80.. ..

 • Bài tập 1 Trang 31 Toán lớp 6 Tập 1:Tìm tất cả các ước của 20 và tất cả các bội của 50 nhỏ hơn 4….

 • Thử thách nhỏ Trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12 ….

 • Hoạt động Trang 3 sgk 31 Toán 6 Tập 1: Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng chia hết cho 5….

 • Hoạt động Trang 4 sgk 31 Toán 6 Tập 1: Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng chia hết cho 7….

 • bài tập 2 trang 32 toán lớp 6 tập 1: Chưa làm phép tính nào, hãy cho biết. 24 + 48 có chia hết cho 4 không? Tại sao..

 • áp dụng 1 trang 32 toán lớp 6 tập 1: Tìm x để tập {1;14;16;22;28} có tổng 21 + x chia hết cho 7 . …

 • Hoạt động 5 Trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Viết hai số trong đó một số chia hết cho 5 và số kia không chia hết cho 5….

 • Hoạt động 6 Trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Viết ba số trong đó có hai số chia hết cho 4 và một số không chia hết cho …. p>

 • Bài tập Trang 3 Toán Lớp 6 Tập 1: Thay vì thực hiện phép tính, hãy quyết định xem a) 20 + 81 có chia hết cho 5 hay không. Tại sao..

 • áp dụng 2 trang 33 toán lớp 6 tập 1: Tìm x thuộc tập hợp {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết bằng 5. …

 • Tranh Trang 33 Toán lớp 6 Tập 1:Hai số không chia hết cho 4 và tổng không chia hết cho 4….

 • Bài 2.1 Trang 33 Toán lớp 6 tập 1: Chia mỗi số sau: 30; 35; 17 ….

 • Bài 2.2 Trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Số nào chia hết cho 4? 16; 24; 35 ….

 • bài 2.3 trang 33 toán 6 tập 1Tìm các số tự nhiên x, y sao cho a) x ∈ b(7) và x < ;70 ….

 • Bài 2.4 Trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không làm phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8…. p>

 • Bài 2.5 Trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết các hiệu nào sau đây chia hết cho 8….

 • Bài 2.6 Trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Mệnh đề nào sau đây đúng? a) 219,7 + 8 7 ….

 • bài 2.7 trang 33 toán lớp 6 tập 1Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện dự án học tập….

 • Bài 2.8 Trang 33 Toán lớp 6 Tập 1:Đoàn thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành….

  Ngân hàng đề thi lớp 6 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ Văn lớp 6

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.