Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 (có đáp án): Nguyên tố hóa học

Câu 1:Có bao nhiêu nguyên tố hóa học:

A. Hơn 110 phần tử

Chính xác 110 phần tử

111 phần tử

100 phần tử

Câu 2:Ký hiệu của nguyên tố xecium là

A. cs

Canxi

Câu 3:Khối lượng nguyên tử của c là:

A. 1. 9926.10-24kg

1.9924.10-27g

1.9925,1025kg

1.9926.10-27kg

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố x có khối lượng gấp 7 lần nguyên tử khối của hiđro là nguyên tố đó. cho số p và số e

A. Liti, số lượng p=số lượng e=3

Có, số p=số e=4

Lithi, số lượng p=số lượng e=7

natri, số p=số e=11

Câu 5:Nguyên tử khối của nguyên tố o là 16, mg là 24, nguyên tử nào nặng hơn

A. mg nặng hơn o

mg nhẹ hơn o

o tính bằng miligam

Tất cả các câu trả lời ở trên

Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố c có 11 hạt proton. Chọn câu trả lời sai

A. Đó chính là nguyên tố Natri

Số e là 16e

Khối lượng nguyên tử là 23

Số stt trong bảng tuần hoàn là 11

Câu 7: Cho nguyên tử khối của bari là 137. Tính khối lượng thực của các nguyên tố trên.

A. mba=2,27.10-22g

mba=2,234.10-24g

mba=1.345.10-23kg

mba=2.7298.10-21g

Câu 8:Chọn câu trả lời sai

A. Số p là số hiệu đặc trưng của nguyên tố hóa học

Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tố giống nhau có cùng số p trong hạt nhân

1 đơn vị = 1/12 mc

Oxi là nguyên tố chiếm gần một nửa khối lượng vỏ Trái Đất

Tiêu chí: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân

Câu 9:Giả sử nguyên tố x có số khối là 39 và tổng số nguyên tử đã biết là 58, hãy tìm nguyên tố và cho biết số nơtron

A. kali, số n= 19

kali, số n=20

ca, số n=19

ca, số n= 20

Câu 10: Cho x có điện tích hạt nhân là 15+. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt, tìm nguyên tố và số khối

A. số nguyên tố p và a=30

Các phần tử si và a= 29

Các số nguyên tố p và a=31

Các phần tử cl và a=35,5

Bài giảng: Bài 5: Các nguyên tố hóa học – cô Nguyễn Thị Thu (thầy vietjack)

Tham khảo thêm các bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án chi tiết:

 • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 6: Nguyên tố và hợp chất – Phân tử (có đáp án)

 • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 8: Luyện tập Bài 1 (có đáp án)

 • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa học (có đáp án)

 • Hóa 8 Bài 10: Hóa trị (có đáp án)

 • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 11: Luyện tập bài 2 (có đáp án)

  Giới thiệu kênh youtube vietjack

  Ngân hàng đề thi lớp 8 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • 20.000+ câu hỏi trắc nghiệm toán, văn, lớp 8 có đáp án

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.