Bài tập 2: Bài 3. Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh bằng nhau (c.c.c), Chương 2 – Hình tam giác, SGK Toán 7 I. Nội dung Giải bài 22 23 trang 115 116 SGK Toán 7 Tập 1 bao gồm tổng hợp các công thức, lý thuyết và các phương pháp giải bài tập trong phần Hình học trong SGK Toán 7 giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 7.

Lý thuyết

1. Vẽ tam giác ba cạnh

Vẽ \(\delta abc\) khi biết ba cạnh và độ dài của mỗi cạnh phải nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại.

2. cạnh – cạnh – trường hợp cạnh

Hai tam giác bằng nhau nếu các cạnh của tam giác này bằng các cạnh của tam giác kia.

Nếu \(\delta abc\) và \(\delta a’b’c’\) có:

\(\begin{array}{l}ab = a’b’\\ac = a’c’\\bc = b’c’\end{array}\)

Sau đó \(\delta abc = \delta a’b’c’\,\,(c.c.c)\)

Dưới đây là hướng dẫn giải bài 1 SGK Toán 7 trang 22, 23 trang 115, trang 116 SGK Toán, các em đọc kỹ đề trước khi giải nhé!

Bài tập 2

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn phương pháp giải bài đầy đủ và lời giải chi tiết Bài 7 Trang 22 23 Trang 115 116 SGK Toán Tập 1 Bài 3. Trong chương 2, tam giác cạnh-cạnh-cạnh thứ nhất (c.c.c) trong một tam giác bằng nhau để các bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

1. Giải bài 22 trang 115 sgk toán 7 tập 1

Cho góc $rotation$ và tia $am$ (h.74a).

Vẽ một đường tròn có tâm $o$ và bán kính $r$ cắt $ox, oy$ lần lượt tại $b, c$. Với $a$ là tâm và $r$ là bán kính, vẽ một cung cắt tia $am$ tại $d$ (h.74b).

Vẽ một cung có tâm là $d$ và có tâm là $bc$ cắt một cung có tâm là $a$ và có tâm là $r$ tại $e$ (h.74c) .

Chứng minh rằng $\widehat{dae} = \widehat{spin}$

Lưu ý: Bài toán này hướng dẫn chúng ta cách dùng thước kẻ và compa để vẽ một góc bằng một góc cho trước.

Giải pháp:

Xét \(\delta dae\) và \(\delta boc\) có:

\(ad=ob(=r)\)

\(de=bc\) (gt)

\(ae=oc(=r)\)

Suy ra \(∆ dae= ∆ boc\;(c.c.c)\)

Suy ra \(\widehat{dae}=\widehat{boc}\) (hai góc tương ứng)

\(\widehat{boc}=\widehat{spin}.\)

Do đó: \(\widehat{dae}=\widehat{swirl}.\) (phải chứng minh)

2. SGK Toán 7 Tập 1 Trang 116 Giải bài 23

Cho đoạn thẳng $ab$ dài $4cm$. Vẽ một đường tròn có tâm $a$ và bán kính $2cm$ và một đường tròn có tâm $b$ và bán kính $3cm$ cắt nhau tại $c$ và $d$. Chứng minh rằng $ab$ là tia phân giác của góc $cad.$.

Giải pháp:

Vì \(c\) là giao điểm của tâm \(a\) và tâm đường tròn \(b\) nên:

\(ac=2cm,bc=3cm\)

Vì \(d\) là giao điểm của tâm đường tròn \(a\) và tâm đường tròn \(b\) nên:

\(ad=2cm,bd=3cm\)

Do đó: \(ac=ad,bc=bd\)

Xét \(Δbac\) và \(Δbad\) có:

\(ac=Advertisement\)

\(bc=bd\)

\(ab\) cạnh chung.

Suy ra \(∆ bac= ∆ xấu(c.c.c)\)

Suy ra \(\widehat{bac}\) = \(\widehat{bad}\) (hai góc tương ứng)

Vậy \(ab\) là tia phân giác của góc \(cad\).

Trước:

 • Giải bài 15 16 17 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1
 • Bài tập 1: Giải bài 18 19 20 21 trang 114 115 SGK toán 7 tập 1
 • Tiếp theo:

  • Giải bài 24 25 26 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1
  • Xem thêm:

   • Câu hỏi khác 7
   • Học tốt vật lý lớp 7
   • Học tốt môn sinh học lớp 7
   • Học tốt ngữ văn lớp 7
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 7
   • Học tốt môn địa lý lớp 7
   • Học tốt tiếng Anh lớp 7
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 7 thí điểm
   • Học tốt môn tin học lớp 7
   • Học chăm chỉ gdcd lớp 7
   • Chúc các em học tốt và giải bài tập SGK toán 7 bài 22, 23 trang 115, 116 tập 1 SGK toán 7 tốt nhất!

    “Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.